Selectie

solleveld3 Halfwilde paarden in de ochtendnevel, Solleveld 3 4 2009 (179)b Kluten en Slobeenden op Tiengemeten. De zon begint op te komen door de mist zilvermeeuwen2 Scheveningenpromotie, Zilvermeeuwen 19 07 2010 (104)A In vroege ochtendmist. Delftse Hout. Canadese ganzen
11 04 2011 (105b) Hoekpolder met ochtendmist 11 04 2011 (100 101b) Hoekpolder met ochtendmist 11 04 2011 (118b) Hoekpolder met ochtendmist 170112 (100b) Hoekpolder met ochtendmist
22 03 2011 (243b) Brandganzen op Tiengemeten 290914 (67b) Runderen op Lentevreugd 311016 (208)b Grote Zilverreiger ('t Woudt) 230312 (106b) Grutto in vroeg ochtend(tegen)licht
140412 (111b) Wilde Eend in ochtendnevel 080914 (2b) Spreeuwen in ochtendnevel, voor zonsopkomst lepelaar6 Lepelende Lepelaar (op 300 meter vanaf mijn huis!) 28 05 2011 (181b) Purperreiger
15 08 2011 (101b) Paard in een slootje in de buurt 140212 (151b) Groene specht Huiskraai Huiskraai, HvH 28 8 2009 (15)a Steenloper. Met een waterpissebed
8 11 2009 (19a) Knobbelzwaan in ochtendtegenlicht, Hoekpolder 200618 (25)b Nachtegaal 140518 (143)b Bosrietzanger 040813 (15b) Fuut met jongen
18 12 2009 (362)b Fuut 3 1 2010 (201b) Ijsvogel, Eikelenburg 25 05 2010 (144)b Scholekster in zeer vroeg ochtendlicht : bots, bots 020613 (188b) Purperreiger tussen het Fluitekruid
28 11 2011 (224b) Duikende Zeekoet in mooi water 28 11 2011 (219b) Dukende Zeekoet in mooi water 311014 (80b) Kokmeeuw. Leuk "boeketje". 101214 (87b) Smienten in vlucht
01 06 2010 (115b) Kleine Karekiet 01 06 2010 (200b) Visdieven bezig met paarvorming. 16 02 2011 (149b) Waterspreeuw 15 10 2011 (165b) Halsbandparkiet met sierappeltje
120312 (129b) Grutto 180812 (2b) Zwarte Kraai met speciaal decor 190312 (229b) Biddende Torenvalk met prooi 190312 (290b) Dezelfde Torenvalk, nu bezig met oppeuzelen van de muis. Eerst wordt de kop eraf gehaald, daarna gaat de rest in 1 keer naar binnen.
020412 (138b Blauwborst 100412 (146b) Fazant haan 140412 (143a) Kneu 190412 (111b) Sperwer, vrouw met ogen in het achterhoofd. C;ingendael
250412 (249a) Winterkoning 150512 (210b) Kleine Karekiet 220712 (134b) Staartmees 100912 (82)b Huiskraai, Hoek van Holland
DSC03551b Blauwe reiger met rat 050316 (43)b Steenuil, Vockestaert 010416 (124)b Baardman, paartje 070714 (95)b Baardman, juveniele man en vrouw
180716 (149)b Ijsvogel en Waterhoen 040816 (142b) Juveniele Oeverzwaluw, Groenzoom 050916 (204)b Tapuit 120916 (187)b IJsvogel
200916 (98)b Kemphaan 020117 (149)b Frater met een speciale achtergrond 100717 (302)A 020317 (179)b Eekhoorn
260615 (49b) (Rugzak)vos in Berkheide, langs het fietspad 13 03 2011 (114)b Owen verwondert zich over een Egel. 260813 (34)b Bonte Strandloper 05 01 2011 (178)a Blauwe Reigers
280614 (41b) Huismus 070115 (34b) Steenloper op een laagje water. 190115 (75b) Futen in de mist 300615 (63b) Boerenzwaluwen. Wegwezen jij... !
130215 (265b) Zwarte Ibissen aan de Stompwijkse vaart 050514 (84b) Wilde eend met jongen 060614 (31b) Grote Bonte Specht, juv 210115 (86b) Drieteenstrandloper
020212 (138b) Heggenmus 090415 (68b) Heggenmus 240415 (59b) Nachtegaal 020515 (31b) Rietzanger
110515 (96b) Oeverloper, Harnaschpolder 101015 (84)b Een echte Koereiger, Bonnenpolder 2014 291114 (110b) Visarend 130215 (300b) Zwarte Ibissen met de A4 op de achtergrond
300615 (109b) Bruine Kiekendief, man 190815 (13)b Grote Zilverreiger 031213 (14b) Meerkoet met spiegelbeeld. 160714 (16b) Huiszwaluw
200814 (155b) Juveniele Kwak kwakt in het water! Overveen 2014 280915 (3)b Zwarte Kraai een mooi achtergrondje in pastelkleuren 260813 (2b) (5) Spreeuw DSC01025b Kolibrievlinder
300913 (37 2b) Zilvermeeuw met krab. 111012 (26b) Aalscholver in vroeg ochtendlicht 230713 (23b) Blauwe reiger 080813 (18)b Close up van Visdief
hop close up Hop (Katwijk 2013) 260813 (2b) (14) Bonte Strandloper 231115 (219)b Deze (buurt) Buizerd bleef zowaar zitten en liet me zelfs tot op een paar meter komen. 110212 (324b) Aalscholver
200814 (151b) Juveniele Kwak, Overveen 2014 03 06 2010 (116a) Blauwe reiger met rat. Tegenlicht opname. 260615 (48b) (Rugzak)vos in Berkheide, langs het fietspad 08 06 2010 (151)A Blauwe Reiger met kikker
190813 (9)b Kuifeend 250615 (66)b Visdief 140518 (106)b Blauwborst