Selectie

solleveld3 Halfwilde paarden in de ochtendnevel, Solleveld 3 4 2009 (179)b Kluten en Slobeenden op Tiengemeten. De zon begint op te komen door de mist zilvermeeuwen2 Scheveningenpromotie, Zilvermeeuwen 19 07 2010 (104)A In vroege ochtendmist. Delftse Hout. Canadese ganzen
11 04 2011 (105b) Hoekpolder met ochtendmist 11 04 2011 (100 101b) Hoekpolder met ochtendmist 11 04 2011 (118b) Hoekpolder met ochtendmist 170112 (100b) Hoekpolder met ochtendmist
22 03 2011 (243b) Brandganzen op Tiengemeten 290914 (67b) Runderen op Lentevreugd 070818 (5)b Paarden in de grondmist. Pijnacker zuid. In de verte Rotterdam 230312 (106b) Grutto in vroeg ochtend(tegen)licht
140412 (111b) Wilde Eend in ochtendnevel 080914 (2b) Spreeuwen in ochtendnevel, voor zonsopkomst 090718 (82)b Kemphaan, Delft, 2018 lepelaar6 Lepelende Lepelaar (op 300 meter vanaf mijn huis!)
28 05 2011 (181b) Purperreiger 15 08 2011 (101b) Paard in een slootje in de buurt 311016 (208)b Grote Zilverreiger ('t Woudt) 140212 (151b) Groene specht
Huiskraai Huiskraai, HvH 28 8 2009 (15)a Steenloper. Met een waterpissebed 8 11 2009 (19a) Knobbelzwaan in ochtendtegenlicht, Hoekpolder 200618 (25)b Nachtegaal
140518 (143)b Bosrietzanger 040813 (15b) Fuut met jongen 18 12 2009 (362)b Fuut 3 1 2010 (201b) Ijsvogel, Eikelenburg
25 05 2010 (144)b Scholekster in zeer vroeg ochtendlicht : bots, bots 020613 (188b) Purperreiger tussen het Fluitekruid 28 11 2011 (224b) Duikende Zeekoet in mooi water 28 11 2011 (219b) Dukende Zeekoet in mooi water
311014 (80b) Kokmeeuw. Leuk "boeketje". 101214 (87b) Smienten in vlucht 01 06 2010 (115b) Kleine Karekiet 01 06 2010 (200b) Visdieven bezig met paarvorming.
16 02 2011 (149b) Waterspreeuw 15 10 2011 (165b) Halsbandparkiet met sierappeltje 120312 (129b) Grutto 180812 (2b) Zwarte Kraai met speciaal decor
190312 (229b) Biddende Torenvalk met prooi 190312 (290b) Dezelfde Torenvalk, nu bezig met oppeuzelen van de muis. Eerst wordt de kop eraf gehaald, daarna gaat de rest in 1 keer naar binnen. 020412 (138b Blauwborst 100412 (146b) Fazant haan
140412 (143a) Kneu 190412 (111b) Sperwer, vrouw met ogen in het achterhoofd. C;ingendael 250412 (249a) Winterkoning 150512 (210b) Kleine Karekiet
220712 (134b) Staartmees 100912 (82)b Huiskraai, Hoek van Holland DSC03551b Blauwe reiger met rat 050316 (43)b Steenuil, Vockestaert
010416 (124)b Baardman, paartje 070714 (95)b Baardman, juveniele man en vrouw 180716 (149)b Ijsvogel en Waterhoen 040816 (142b) Juveniele Oeverzwaluw, Groenzoom
050916 (204)b Tapuit 120916 (187)b IJsvogel 200916 (98)b Kemphaan 020117 (149)b Frater met een speciale achtergrond
100717 (302)A 020317 (179)b Eekhoorn 260615 (49b) (Rugzak)vos in Berkheide, langs het fietspad 13 03 2011 (114)b Owen verwondert zich over een Egel.
260813 (34)b Bonte Strandloper 05 01 2011 (178)a Blauwe Reigers 280614 (41b) Huismus 070115 (34b) Steenloper op een laagje water.
190115 (75b) Futen in de mist 300615 (63b) Boerenzwaluwen. Wegwezen jij... ! 130215 (265b) Zwarte Ibissen aan de Stompwijkse vaart 050514 (84b) Wilde eend met jongen
060614 (31b) Grote Bonte Specht, juv 210115 (86b) Drieteenstrandloper 020212 (138b) Heggenmus 090415 (68b) Heggenmus
240415 (59b) Nachtegaal 020515 (31b) Rietzanger 110515 (96b) Oeverloper, Harnaschpolder 101015 (84)b Een echte Koereiger, Bonnenpolder 2014
291114 (110b) Visarend 130215 (300b) Zwarte Ibissen met de A4 op de achtergrond 300615 (109b) Bruine Kiekendief, man 190815 (13)b Grote Zilverreiger
031213 (14b) Meerkoet met spiegelbeeld. 160714 (16b) Huiszwaluw 200814 (155b) Juveniele Kwak kwakt in het water! Overveen 2014 280915 (3)b Zwarte Kraai een mooi achtergrondje in pastelkleuren
260813 (2b) (5) Spreeuw DSC01025b Kolibrievlinder 300913 (37 2b) Zilvermeeuw met krab. 111012 (26b) Aalscholver in vroeg ochtendlicht
230713 (23b) Blauwe reiger 080813 (18)b Close up van Visdief hop close up Hop (Katwijk 2013) 260813 (2b) (14) Bonte Strandloper
231115 (219)b Deze (buurt) Buizerd bleef zowaar zitten en liet me zelfs tot op een paar meter komen. 110212 (324b) Aalscholver 170918 (88)b Tapuit 200814 (151b) Juveniele Kwak, Overveen 2014
03 06 2010 (116a) Blauwe reiger met rat. Tegenlicht opname. 260615 (48b) (Rugzak)vos in Berkheide, langs het fietspad 08 06 2010 (151)A Blauwe Reiger met kikker 190813 (9)b Kuifeend
250615 (66)b Visdief 140518 (106)b Blauwborst