Per soort buiten Nederland

Alle soorten die ik alleen buiten Nederland (maar wel in Europa) gefotografeerd heb.

Alpenkraai

1 afbeelding

Balkankwikstaart

1 afbeelding

Bijeneter

5 afbeeldingen

Cirlgors

1 afbeelding

Cyprus Tapuit

1 afbeelding

Duinpieper

1 afbeelding

Dwergstern

1 afbeelding

Europese Kanarie

2 afbeeldingen

Flamingo

5 afbeeldingen

Geelpootmeeuw

4 afbeeldingen

Graszanger

1 afbeelding

Grauwe Gors

1 afbeelding

Grauwe Klauwier

4 afbeeldingen

Grote Karekiet

6 afbeeldingen

Grote Lijster

2 afbeeldingen

Kleine Strandloper

1 afbeelding

Kleine Zwartkop

6 afbeeldingen

Kortteenleeuwerik

1 afbeelding

Kuifleeuwerik

3 afbeeldingen

Lammergier

2 afbeeldingen

Maskerklauwier

1 afbeelding

Middelste bonte specht

3 afbeeldingen

Provencaalse Grasmus

2 afbeeldingen

Purperkoet

1 afbeelding

Ralreiger

4 afbeeldingen

Rode Patrijs

1 afbeelding

Roodkopklauwier

2 afbeeldingen

Roodstuitzwaluw

1 afbeelding

Rotsklever

1 afbeelding

Rotszwaluw

3 afbeeldingen

Rüppels Grasmus

2 afbeeldingen

Scharrelaar

3 afbeeldingen

Slangenarend

2 afbeeldingen

Spaanse Mus

2 afbeeldingen

St Helenafazantje

1 afbeelding

Turkse Boomklever

1 afbeelding

Vale Gier

3 afbeeldingen

Vale Gierzwaluw

1 afbeelding

Vale Spotvogel

1 afbeelding

Vorkstaartplevier

1 afbeelding

Witwangstern

5 afbeeldingen

Zomertortel

1 afbeelding

Zwarte Wouw

4 afbeeldingen

Zwartkopgors

2 afbeeldingen

Strandplevier

2 afbeeldingen