020613 (7b) 020613 (8b) braamsluiper 040515 (43b)  met nestmateriaal
040515 (46b)  met nestmateriaal 040515 (48b)  met nestmateriaal