080914 (103b)  Bonte strandloper (re) en Krombekstrandloper 080914 (95b)