261113 (48b)  In het uitwateringskanaal, Scheveningen 2013 261113 (51b) 261113 (106b) 261113 (99b)
Roodkeelduiker. Ver weg op zee.  ver weg op zee.