9 11 2009 (67a) "Spikkelhoen" ofwel melanistische Waterhoen 25 09 2011 (114b) Kauw met melanistische trekjes. DSC01909b Nogal witte Rietgors (denk ik). 030812 (44b) Zilvermeeuw met een wel wat speciale (grijze) kop
22 08 2011 (106b) De roze kop schijnt te komen doordat hij verblijft in de ijzererstoverlag in de Europoort. 300812 (78b) Geen idee of dit dezelfde is. Andere plaats (wel in de buurt), ander tijdstip 110512 (117b) Rossige Zilvermeeuw 240615 (99b) Kleine Mantelmeeuwen. Links een die waarschijnlijk foerageert op de ertsoverslag van de Maasvlakte
240615 (101b) Idem 030812 (74b) Zwarte Kraai of hybride Zwarte Kraai x Bonte Kraai 030812 (81b) Nu als "pikkelateur". 100912 (75b) Een erg "bonte" Huiskraai. Volgens kenners is het een ondersoort (Zugmayeri). Dit exemplaar werd in mei voor het eerst waargenomen in HvH.
050312 (112b) Dit is een zgn. "Viking Gull". Een kruising van een Zilvermeeuw met een Grote Burgemeester. 16 04 2011 (17 2b) Lijkt mij een kruising tussen Grauwe gans en Canadese gans Wilhelminapark 2011 16 04 2011 (16b) kruising tussen Grauwe gans en Canadese gans 210515 (17b) Hybride Canasese gand en Grauwe gans, Wilhelminapark 2015. Hij zit er nog steeds dus.
311012 (65b) De groten zijn een kruising van een Canadese gans en een Grauwe gans. Waarschijnlijk dezelfde als hiervoor, maar een jaar later in dezelfde omgeving. 311012 (68) Idem 041112 (5b) Nogmaals een foto van de hybriden Grauwe gans x Canadese gans 041112 (8b) Kruising tussen de Grauwe en de Canadese.
041112 (7b) Idem keizergans Kruising Indische Gans en ?? 190412 (212b) Brandgans. De gans op de achtergrond lijkt mij een hybride Canadees en Brand 030812 (54b) Een speciaal geval vanwege de lichte plekken. Volgens kenners is het een kruising (hybride) tussen de Bonte Kraai en een Zwarte Kraai.
030812 (73b) Idem, met een mossel onder de tenen 150812 (43a) Zwarte Kraai, maar wel een 'speciaal geval". 150812 (44)b Zwarte Kraai, maar wel een 'speciaal geval". 150812 (42)b Zwarte Kraai, maar wel een 'speciaal geval".
160214 (18b) (Lichte) Buizerd 301013 (37b) Tweede van links is een Grote Aalscholver. Een ondersoort. Flink forser en met een andere mondhoek. 111113 (21b) Aalscholvers. Rechts is een "Grote", maar de linker wellicht ook. 150713 (93b) Zilvermeeuw met een mismaakte snavel
190313 (21b) Deze nakomelingen van een Canadees en Grauwe lijken een paar te gaan vormen. Inteelt dus, want het zijn broer en zus. Wellicht komt er een nieuwe soort ... De Grauwe Canadees of zo. 040612 (117b) Veel Krooneenden in de Bodensee. Het is daar een algemene soort. Dit is een kruising met de Wilde Eend. 101214 (139b) Smienten, in het midden een afwijkende met een groene oogstreep (Amerikaanse Smient? Hybride?) 281214 (18b) Tjiftjaf, met kleurmutatie boven aan de vleugel. Dit zou donker moeten zijn.
070415 (80b) Noordse kauw 240912 (45)b Wilde eend met speciale haardos. Smaragdeend? 210316 (49)b Leucistische Kauw 010416 (216)b Links Rouwkwikstaart, rechts Witte Kwikstaart
240716 (87)b Deze Brandgans is volgens mij niet helemaal raszuiver. Het verenkleed van het lijf lijkt verdacht veel op een Canadees. 010815 (33)b 010815 (37)b