DSC02024b Duikende Fuut DSC04902 3a Juveniel Knobbelzwanen DSC01027b DSC08033a Duikende Meerkoet
DSC08056a Rosse Stekelstaart. Na een duik boven komen ziet er zo uit 13 4 2009 (168)b Baltsende Buizerds 13 4 2009 (172)b Baltsende Buizerds DSC09318a Nijlgans in Meijendel Deze foto was de 100.000ste foto op Birdpix!!!
kauw1 Kauw met plukken van een kalf. 9 5 2009 (597)b Rosse Stekelstaart 9 5 2009 (598)b Rosse Stekelstaart 10 5 2009 (123)b Pimpelmees
20 7 2009 (23)b Groene specht. Pa, Ma en Jong. 20 7 2009 (35)b Juveniele Groene Specht en Ekster bekijken de klimkunsten van Ma Groene Specht. 21 12 2009 (124)b Deze Roodborst bleef met de staart aan een takje haken en bleef 30 sec als gehypnotiseerd hnagen, Toen vloog hij ineens weer weg. Vreemd. 20 01 2010 (116)b Meerkoet maakt buiklanding op het ijs
15 03 2010 (140b) Zilvermeeuw, Tête à tête 1 25 03 2010 (315a) Meerkoet als "Speedy Gonzalez" 17 04 2010 (120)b Blauwe Reiger. Foto genomen met korte sluitertijd en "meetrekken". 19 04 2010 (243)b Slobeend
06 05 2010 (108)b Nijlgans 22 05 2010 (124a) Tureluur 23 05 2010 (143)b Pimpelmees 1 23 05 2010 (144)b Pimpelmees 3
23 05 2010 (145)b Pimpelmees 4 23 05 2010 (146)b Pimpelmees 2 25 05 2010 (241)b Kuifeenden : botshol 25 05 2010 (246)b Kuifeend : botshol
25 05 2010 (241a) Kuifeend 01 06 2010 (245) Grote Bonte Specht. Let op het tongetje! 17 07 2010 (106)b Meerkoet met jong. Geen idee waarom de moeder nu zo raar deed. 17 07 2010 (110)b Meerkoet met puberend jong
23 10 2010 (311b) Koereiger of paardreiger? 14 05 2010 (135a) Meerkoet voert jong 07 12 2010 (116)b Aalscholver 18 12 2010 (108)b Zwarte Kraai hapt sneeuw
08 02 2011 (228)b Blauwe Reiger showt lingerie 09 02 2011 (114)b Halsbandparkiet 02 04 2011 (236)b Blauwe Reiger 04 04 2011 (103)b Grauwe gans en Grutto, samen op de foto in mooi licht.
11 04 2011 (190)b Merel met de snavel vol 22 04 2011 (154)b Knobbelzwaan 22 04 2011 (144b) Knobbelzwaan 13 06 2011 (127b) Toiletmakende Waterral
14 08 2011 (169)b Staartmees speelt verstoppertje 140112 (336b) Drieteenmeeuwen in Scheveningen. 020212 (127)b Roodborst en Winterkoning 020212 (134)b Pimpelmees op het ijs.
020212 (165)b Pimpelmees 040212 (243b) Waterdrinkend op het (smelt)ijs 040212 (184b) Roodborst in de sneeuw 110212 (178b) Nu weet je waarom ze deze Dod-aars noemen!
140212 (113b) Groene specht in vlucht 080312 (115)b 090312 (126b) Drieteenmeeuw, haren kammen in de vlucht 090312 (135b) De Haagse Ooievaar wordt gevangen gehouden, maar zijn soortgenoten broeden boven zijn kooi.
100312 (104b) Wegvliegende Staartmees 150312 (162b) Ekster, bezig met het opeten van de resten van een kluif (geitje?) voor de leeuw. 150312 (161b) Zie vorige foto 240312 (101b) Een nieuwe soort, de waterhaas
240312 (148b) Ijslandse Grutto en jonge gewone Grutto 080412 (101b) Boomklimmende Waterhoen 220412 (124)b Poepende Sperwer 110512 (169b) Roodborsttapuit. Hij heeft duidelijk moeite om te blijven zitten door de harde wind.
020712 (128)b Kokmeeuw 040712 (4b) Zwarte Kraai die het warm heeft 230712 (257b) Vertederend Meerkoettafereeltje 030812 (91b) Ooievaars met een Blauwe Reiger die de rug wordt toegekeerd
030812 (96b) Ooievaars met Blauwe reiger. "Wat moet jij hier?", lijken ze te denken. 190812 (44b) Ook de Huismussen hadden het warm. 270812 (47b) Torenvalk, de Putterjes vlogen om haar heen. 300812 (78)b Zilvermeeuw met gekleurde kop (door foerageren op ertsoverslag, zegt men).
030912 (3b) Wanneer het erg warm is nemen vogels vaak zo's houding aan. Hier een Winterkoning. 080912 (81b) Meerkoeten, tête à tête 080912 (82b) Meerkoeten, tête à tête 080912 (83b) Meerkoeten, tête à tête. Die in het hoekje kijkt jaloers toe.
100912 (95b) Drie kleine kleutertjes. Huiskraaien op Hoek van Holland 100912 (105b) Idem 100912 (118b) Huiskraai met kippenbotje tussen de tenen 100912 (197b) De Eider (man in eclipskleed) vond het maar niets wanneer Zilvermeeuwen zijn plek probeerden in te pikken en haalde af en toe flink uit met die grote snavel. Dat hielp, maar hij kreeg weinig rust.
100912 (211b) Eider. Je kunt hier goed zien wat de rui doet met de slagpennen. 111012 (3b) Blauwe Reiger met nestmateriaal 201012 (1b) De Nijlgans heeft de plek van de Ooievaars ingepikt. 231012 (73b) Deze blijkt, als jong, afkomstig van een ringstation aan de Hondsbosse zeewering
041112 (20b) Watersnip. Wat een schutkleur! Helaas weinig licht. De zon verdween al snel achter de sluierbewolking 301112 (9b) Wegvliegende Buizerd bij weinig licht, dus lange sluitertijd. Door de camera mee te trekken in de beweging ontstaat zo'n soort foto. Lastig om de kop toch scherp te krijgen. 061212 (23)b Familie Knobbelzwaan 211212 (76)b Knobbelzwaan
030113 (6b) Blauwe Reiger. Even een moment voor jezelf. 120113 (60b) Meerkoet die boven komt na een duik, 280113 (10)b Meerkoet "snuffelt" aan een dode Waterhoen 020213 (106) Grote Bonte Specht
020213 (181b) Badderende Pimpelmees 020213 (390) Koolmees 020213 (471b) Koolmees 060213 (39b) Duikende Brilduiker
060213 (69b) Duikende Brilduiker 060213 (72b) Duikende Brilduiker 100213 (153)b Kokmeeuwen, foeragerend in de branding. Wachten op je beurt. 100213 (157)b Kokmeeuw
170213 (142b) Deze mandarijneend had bij gebrek aan een soortgenoot, maar een wilde eend vrouw "veroverd". Ze viel snel voor de prachtige kleuren :-) 050313 (30b) Leuk beeld van twee Knobbelzwanen in een slootje 060313 (10b2) Knobbelzwaan met alternatieve uitsnede 130313 (10b) Kuifeenden in de late winter van 2013
160313 (414b) Zilvermeeuw, Tête à tête 2 190313 (8b) Nog eens een overvliegende Fazant. Ik heb er een 'zwak" voor. 030413 (7b) Meerkoet 030413 (9b) Meerkoet met "shit"
050413 (8b) Chileense Flamingo in de Bieslandse polder. Lijkt hier een vreugedansje te maken. 120413 (3b) Kokmeeuwen in noodweer 120413 (4b) Kokmeeuw in de regen 120413 (36b) Pijlstaarten zijn duidelijk "grondeleenden". Dit zijn twee vrouwtjes.
120413 (69b) Duikende Kuifeend in de regen 210413 (7b) Hegenmus. Wat is mijn lied toch hemels! 210413 (75b) Groene Specht. Wat is die boom hoog. Moet ik daar omhoog?? 220413 (30b) Idem; andere vogel, andere plek.
240413 (140b) Gele Kwikstaart. Vaak in de buurt van vee, want daar zitten veel insecten 250413 (4b) Moeder eend met (nog 3 jongen) zwommen in een slootje. Even verder zat een Waterhoen aan de kant. Toen ze in de buurt kwamen, voelde ik de spanning. Snel mijn camera gepakt. Geen tijd om instellingen te maken of te focussen. Precies één foto, die uiteraard net niet scherp was. Wat dus opviel was dat moeder niets deed. Een jong stak zijn kop in het zand (sorry, water), een zwom weg, een viel, verrassend, de Waterhoen aan. Deze koos snel het waterhoenenpad. Dit ventje (neem ik aan) gaat het wel redden. 050513 (66b) Meerkoetjong. Mooi van lelijkheid 060613 (29b) Slechtvalk met meeuw
250613 (81b) De Huismussen waren weer druk aan het badderen op de Waterplompbladeren in de Vlaardingse vliet. Altijd leuk tijdens het nuttigen van een kop koffie. 010713 (51b) Boerenzwaluw met nestmateriaal 050713 (71b) Slechtvalken van de Leyweg, 050713 (72b) Slechtvalken van de Leyweg,
220713 (71b) Juveniele Rietzanger. De paalhouding lijkt hij van de plaatselijke Roerdomp afgekeken te hebben. 220713 (116)b Baardman 290713 (91b) Aalscholver vliegt met zijn kop onderste boven DSC03733b Kauw, met de broekzakcamera van Marianne genomen.
080813 (1b) Idem 080813 (4b) Deze Buizerd zat eigenlijk te ver weg. Het moment is echter "leuk". Ik zag hem naar beneden vallen. Gelijk gefotografeerd. Hier zie je hem zijn prooi "mantelen". Aangezien er een verbouweerd kijkende Haas naast hem zit vermoed ik dat een jong haas de klos was. 080813 (38b) Jij hebt er al 3 gehad! Nu ben ik aan de beurt :-) 080813 (51b) Jonge Boerenzwaluwen, wachtend op voer. Vechten om de beste plek.
080813 (60b) Jonge Boerenzwaluwen, wachtend op voer. Vechten om de beste plek. 140813 (115b) Ekster, bezig met zoeken naar spinnen fazant160813 (125)A Juveniele Fazant 260813 (2b) (4) Huismussen
280813 (270)b Aalscholver met veer. Die schijnen ze als bescherming van de maagwand te gebruiken. 051013 (79b) Je kunt mij zien in het oog van deze jonge Zilvermeeuw 171013 (8b) Klepperende Ooievaars 171013 (205b) Tijdens het uitbaggeren van de sloten.
DSC01947a Duikende Kuifeend 021213 (404b) Geringde Zilvermeeuw. Dacht eerst dat het een Geelpootmeeuw was :-) 021213 (457b) Zilvermeeuw. Dacht eerst dat het een Geelpootmeeuw was. 050114 (1b) Baardman in het riet (Rietputten)
240314 (116b) Fuut onder water 240314 (117b) Fuut onder water 070414 (113b) Kneu (vr) met last van jeuk. 110212 (334b) Jonge Zilvermeeuw met parasiet achter zijn oog.
17 04 2010 (166a) Zwarte ruiter in ochtendmist met de opkomende zon als tegenlicht 29 03 2011 (108b) Grutto's in de ochtendmist en tegenlicht 10 10 2010 (158a) Kunstenmakend Goudhaantje 03 11 2010 (134b) Huismus
18 12 2009 (358a) Ijsvogel. Klaar voor de start! 29 7 2009 (32)a Ijsvogel, doorkijkje. Geen beste foto, maar wel leuk. 23 04 2010 (102a) Rug van een Nijlgans steenloper schudt kop Kop schuddende Steenloper. Leuk effekt wat de snelheid aangeeft waarmee hij dit doet.
20 02 2010 (243a) Zich uitschuddende Tafeleend 29 7 2009 (26)a Visdief 29 7 2009 (28)a Idem, biddend DSC00230a Wegvliegend Wintertalingen, het donker tegemoet
01 10 2010 (180b) Badderende Huismus 21 03 2010 (153a) Grutto's 09 01 2011 (163b) Magere Meerkoet DSC02973a Meerkoet opkomend na een "dompel"
14 11 2011 (139b) Fuut. Het inslikken van het Posje ging niet helemaal naar wens. 130112 (131b) Kokmeeuw besmeurd met olie 070112 (176b) Zoek de Kwakken. Er zaten er 6, waarvan er hier 4 zichtbaar zijn. (Blijdorp). 28 6 2009 (102) Meerkoet doet zich te goed aan de kieuwen van een vis.
18 06 2010 (196a) Grondelende Knobbelzwaan 15 10 2011 (208b) Gaai, bezig met de wintervoorrraad 08 11 2011 (117b) Slobeenden 3 1 2010 (144a) De Ijsvogel heeft een treffende bijnaam... Blauwe schicht
180714 (13b) Blauwe Reiger met zijn kop en hals in de knoop. 260714 (50b) De jonge Futen halen allerlei trucs uit om aandacht te krijgen. 020414 (56b) Ook Ooievaars lijken last te hebben van discrimenrende gevoelens tov allochtonen :-) 040814 (287b) Adulte Woudaap in het riet. Zoekplaatje en dan snap je waarom hij weinig gezien wordt.
091214 (17b) Blauwe Reiger. Wat een flappers als je recht onder staat. 270814 (2b) Af en toe gaat de Blauwe Reiger er ook even bij liggen. 080914 (337b) Tapuit in zijn terrein en in de typische Tapuitenhouding 280914 (83b) Kuifeend
271014 (229b) Ekster 311014 (55b) Kokmeeuw (met 3 of 4 poten) 111114 (130b) Kokmeeuw 18 12 2010 (222a) Meerkoeten in de sneeuw
020115 (96grijsw) Ijsvogel in Grijstinten 190115 (14b) Wulpen in de mist 210115 (1b) Het strand bij Scheveningen wordt opgespoten. Honderden meeuwen hebben een feestmaal en de vogelfotografen een paradijs. 210115 (3b) Diverse Meeuwen tijdens zandsuppletie Scheveningen.
210115 (55b) Zilvermeeuw in de branding 210115 (93b) Ook een Drieteenstrandloper moet wel eens poepen. 060215 (231b) Blauwe Reiger. Soms vang je alleen bladeren. 130215 (309b) Zwarte Ibis. Op uw plaatsen..
130215 (310b) Klaar .... 130215 (311b) Af 110315 (124b) Duikende Kuifeend 120315 (122b) Dompelende Meerkoet
130315 (104b) Dompelende Meerkoet 130315 (112b) Dompelende Meerkoet 230315 (211b) Heggenmus. Om hard te zingen moet je de ogen sluiten. 300315 (12b) Biddende Tjiftjaf
300315 (16b) Fazantenharem. Het konijn achterin voelde zich wel thuis in dit gezelschap 300315 (27b) Met boos kijken maak je veel indruk. 100415 (21b) Beeld van Tiengemeten met: Paartje Bruine Kiekendief, Wilde Eend, Slobeend en een Nijlgans. 230415 (341b) Huismus in Magnolia
110515 (221b) Idem; zelfde plek en uil, maar ander tijdstip 150812 (46)b Zilvermeeuw 281215 (19)b Scholeksters boven de branding 20 01 2011 (224)b Boomkruiper die te diep in het takje kijkt.
40412 (211)b Kokmeeuw met nestmateriaal 300615 (75b) Huismus neemt een zandbad tussen de paardenvijgen. 190815 (185)b Dodaars, in de onderzeeboothouding. 210815 (38)b Huiskraai. Kijk jij links, dan kijk ik rechts.
210815 (43)b Huiskraai. Wat gaan we doen? 110915 (57)b Waterhoen op zoek naar iets eetbaars tussen de uitwerpselen 290915 (11)b Blauwe Reiger in de halfzon en donker bos als achtergrond 281215 (56)b Zeekoet in de Scheveningse binnenhaven. Hij vond het allemaal prima.
040116 (43)b Meerkoet op jacht 030216 (137)b Zilvermeeuw met een "zwerfie" 170216 (13)b Poetsende Kuifeend man 190216 (120)b Steenuil, goed verborgen.
290216 (183)b Nijlgansportret in "lowkey" 120316 (30)b Bekvechtende Grutto's. 140316 (105)b 010416 (91)b Baardman, vrouw. In "splithouding".
140416 (75)b Iberische Tjiftjaf in "val" 240616 (18)b Knobbelzwaan met jongen 180716 (311)b "Vlooiende"Waterhoentjes 180716 (313)b "Vlooiende"Waterhoentjes
040716 (10) 240716 (103)b Indische Gans Zoekt verkoeling 250716 (32)b Lepelaar 250716 (42)b Lepelaar
250716 (163)b Tweekoppige Visdief 120816 (24)b Grauwe Gans 120816 (35)b Kleine Mantelmeeuw met bedelend jong 240816 (27)b Oeverloper.Veel insecten bij zo'n "hoop".
270816 (9)b Steenloper voor een "poortje". 270816 (96)b Buizerd in "poephouding" 200916 (14)b Kieviten, Goudplevieren en enkele Bonte Strandlopers 120916 (13)b Slobeend bezig met toilet.
211016 (62)b Fazant, haan 121216 (64)b Brilduiker, duikend 020317 (27)b Boomkruipende Roodborst 040417 (1)b Meerkoet smult van de bottende knoppen
100717 (90)b Witte Kwikstaart, biddend 100717 (89)b Witte Kwikstaart, biddend 061117 (1)b Goudhaantje met Huisjesslak 160218 (98)b Postduif, duidelijke afstammeling van de Rotsduif. Hij lijkt er sprekend op.
080518 (5)b Blauwe Reiger. Te warm om te staan. 140518 (200)b Tureluur en jonge Wilde Eend 010618 (4)b Zilvermeeuw met een zwarte kop op het dak van de overburen. 040618 (109)b Ekster met iets lastigs in de bek.
060618 (13)b Buizerd die in een zwerm sierduiven terecht kwam. Er gebeurde niets! 060618 (37)b Ekster 200618 (117)b Deze jonge Lepelaar, bij de 7 gaten, was aan het oefenen voor het verzamelen van nestmateriaal 170818 (53)b Poreselinhoen
170918 (5)b Blauwe Reiger, in de knoop