Dode, gewonde en mismaakte vogels

jonge koolmees Jonge Koolmees aan het eind van zijn Latijn manke steenloper Manke Steenloper DSC03580a Manke Zilvermeeuw DSC00142a Vergane glorie. Het lijkt een zilverreiger, maar het is toch echt een Blauwe reiger
DSC04991 Dode Eider zwarte roodstaart jong stervend Deze jonge Zwarte Roodstaart was net aangereden. zw DSC09855a Aangereden jonge Buizerd DSC01153b Kwak, met resten van de Purperreiger
14 8 2009a Wilde eend, gestorven aan Botulisme 20 02 2010 (128a) Restanten van een Wilde Eeend? 16 03 2010 (132a) Dode Zeekoet op Texel 13 06 2010 (118c) Dode Knobbelzwaan met dood jong in de Marquenterre.. Wat zou er gebeurd zijn?? Ze jagen erg graag in Frankrijk!
16 07 2010 (108a) Vleugellamme Kokmeeuw in de ecozone Wateringse veld DSC01124a Nogmaals de resten van de dode Purperreiger 04 04 2011 (248b) Kleine Mantelmeeuw met een manke poot 06 06 2011 (103b) Dode Boerenzwaluw, bungelend aan zijn/haar nest
12 06 2011 (125b) Dode Tjiftjaf. Net aangereden toen we langs kwamen op de fiets. Die Fransen rijden rustig 120 op die landweggetjes. 10 11 2011 (112b) Kuifeend met vistuig in de bek. zwarte roodstaart jong stervend2 Zwarte Roodstaart, aangereden op een Frans weggetje. DSC02973b Dode Grote Mantelmeeuw voor ons huis
DSC02982b DodeGrote Mantelmeeuw voor ons huis 300913 (57b) Dode Waterral op de bouelvard van Hvh 300913 (61b) Idem, voor de foto even op het randje gelegd. 101113 (4b) Grote mantelmeeuw (met lamme vleugel) in de branding
050914 (44b) Aalscholver met een akelig gezwel. 120914 (10b) Dezelfde Aalscholver als een paar dagen geleden, met gezwellen op de snavel. 181014 (1b) Zilvermeeuw met manke poot 21 12 2009 (224)b Deze Wilde Eend overleefde de kou dus niet.
l040315 (71)b Deze Ransuil lijkt maar één oog te hebben. 280512 (239)b Deze Ooievaar mist een paar tenen 020213 (445b) Deze Koolmees zag er niet echt gezond uit. 020213 (138b) Koolmees met gezel op het oog/wang. Later hoorde ik dat er een pokkenvirus uit Ierkand was "overgewaaid".
020213 (266b) Idem 020213 (460b) Idem 230916 (242)b Scholekster. Hier kan je goed zien dat hij twee flinke gezwellen heeft op de linker poot. 01 09 2010 (119a) Kwak. Let op de misvormde teen van de standpoot
DSC06764b 1327FC-1a DSC08372b 121216 (18)b Deze Smient is hier bezig zijn laatste adem uit te blazen. 5 minuten later was hij dood.
121216 (32)b Gestorven aan de vogelgriep