231012 (65b) Grote bek van de Grote mantelmeeuw 231012 (64b) Grote mantelmeeuw 15 03 2010 (140) Zilvermeeuwen 231012 (61b) Jonge Zilvermeeuw
150812 (48b) Zilvermeeuw 25 08 2011 (229b) Blauwe reiger laat zich in de bek kijken. 130713 (98b) Jonge Meerkoet 020712 (119b) Visdief
24 09 2011 (189b) Zwarte Kraai 160313 (405b) Zilvermeeuwen, tête à tête 240413 (21b) Nachtegaal 240413 (76b) Nachtegaal
270413 (25 2b) Winterkoning, bezig met het uitzetten van zijn territorium 030514 (53b) Winterkoning 120412 (122b) Voluit zingende Rietgors 210413 (13) Heggenmus
310314 (11b) 24 4 2009 (108b) Rietzanger 11 02 2010 (327a) Kramsvogel 111113 (76b) Slobeend
131113 (29b) Kokmeeuwen in mooi ochtendlicht 060113 (53b) Grote Mantelmeeuw 060113 (54b) Grote Mantelmeeuw 230414 (23b) Nachtegaal
280414 (153b) Jonge Meerkoet 050514 (143b) Koekoek Wulp Wulp 111114 (118b) Spreeuw, nog closer
111114 (120b) Spreeuw 140112 (238b) Drieteenmeeuw 22 10 2011 (150b) Ekster 02 04 2011 (247)b Blauwe Reiger
11 02 2010 (327)b Kramsvogel 010612 (140)b Boomklever 9 5 2009 (164)b Heggenmus 090315 (50b) Kokmeeuw
30 8 2009 (115a) Kuifeend 070414 (90b) Lepelaar 210716 (1)b De Aalscholver had het warm 061117 (21)b Zilvermeeuw