Knobbelzwanengevecht

De dominante man was het zat dat een ander mannetje steeds in de buurt van het vrouwtje kwam en liet het aan komen op een vechtpartij van zeker een kwartier, waarbij de indringer uiteindelijk het onderspit moest delven en met een lamme vleugel zijn wonden ging likken.

13 afbeeldingen

Meerkoetengevecht

Het gaat er echt heftig aan toe. Soms pikken ze de ogen er uit.

44 afbeeldingen

  
DSC02003a Eidereend valt Zilvermeeuw aan rw DSC07977a Rode Wouiw wordt aangevallen door twee Kokmeeuwen DSC09589a Deze Scholekster probeert een Buizerd uit de buurt van haar jongen te houden 10 9 2009 (05a) Blauwe Reiger verjaagt Grote Zilverreiger
1 10 2009 (04a) Zilvermeeuwen, vechtend om een dode paling buizerd met kraai2 Zoals vaak... Zwarte Kraai "pest" een Buizerd 15 05 2010 (117a) Tureluurs proberen de Blauwe reiger te verjagen 19 05 2010 (416a) Deze Kluut verjoeg steeds de jonge eendjes die te dicht in de buurt van zijn jongen kwamen.
07 06 2010 (147a) Twee vechtende Kleine mantelmeeuwen DSC08523a Bekvechtende Grutto's 120312 (150b) Meerkoet op oorlogspad 26 01 2011 (137b) Meerkoetengvecht. Eerst dreigen.
26 01 2011 (133b) Ook anderen bemoeien er zich mee 26 01 2011 (129b) Poten spelen een belangrijke rol. 26 01 2011 (128b) Vol in de aanval DSC06278a Futengevecht.
07 03 2011 (284b) Knobbelzwanengevecht 14 05 2011 (78b) Zwarte Kraai met Merel. De Eksters op de loer om wat mee te pikken 14 05 2011 (83b) Idem 13 06 2011 (189b) Purperreiger wordt belaagd door een Witwangstern
29 08 2011 (115b) Torenvalk achtervolgt een Buizerd 02 09 2011 (249b) De Wulp dulde de Regenwulp niet in de buurt 24 09 2011 (111b) Blauwe reigers in gevecht 25 09 2011 (202b) Kauw achtervolgt een Kokmeeuw
10 10 2011 (263b) Dreigend gevecht tussen Noordse Stormvogel en Zilvermeeuw 10 10 2011 (226b) Noordse Stormvogel in gevecht met een Grote mantelmeeuw. De stormvogel "won". 10 10 2011 (228b) Idem 10 10 2011 (225b) Idem
14 11 2011 (117b) Blauwe Kiekendief met Kraaien, boven de volkstuintjes aan de Rijnerwatering 14 11 2011 (121b) Idem 23 11 2011 (112b) Roodborst wordt van zijn plek verjaagd door een Koolmees 140112 (291b) Bekvechtende Drieteenmeeuwen.. De meeuw met stookolie word verzocht zijn plekje op te geven. Alsof hij het al niet moeilijk genoeg heeft. De wereld is hard.
110212 (304b) Meeuwenbende 270412 (133b) Brandgans in conflict met een "soepgans". 080912 (62b) Porseleinhoen, achtervolgd door een Waterhoen 240912 (10b) Blauwe reiger verjaagt een Grote Zilverreiger
231012 (45b) Potje touwtrekken tussen diverse meeuwen. Op vallend is dat de jonkies het brutaalst zijn. De volwassenen wachten op de achtergrond af. Dit zijn Zilvermeeuwen 081212 (118b) De kraaien en Eksters laten de Buizerd niet met rust. 120113 (16b) Deze twee woereden hadden een rivaliteitsgevecht. Het ging er hard aan toe. 120113 (21b) Idem
120113 (28b) (Voorlopig) einde. Later raakten ze toch weer slaags. 120113 (24b) Idem 120113 (17b) Idem 080213 (3b) Nog een Meerkoetengevecht. Het gaat er echt heftig aan toe.
070313 (1b) Foto's van het "pesten" van de Buizerd door een Zwarte Kraai. 070313 (4b) Idem 070313 (7b) Idem 270313 (29b) Klutengevecht
270313 (28b) Klutengevecht 270313 (27b) Klutengevecht 270313 (26b) Klutengevecht 270313 (25b) Klutengevecht
270313 (24b) Klutengevecht 270313 (23b) Klutengevecht 270313 (22b) Klutengevecht 030413 (3b) Meerkoeten op oorlogspad
270513 (51b) Kievit in gevecht met Kraai 270513 (57b) Kluut verjaargd alles wat in de buurt van het jong komt 150613 (54b) De Canadese ganzen hadden het druk om de Kieviten weg te houden. Je zou zeggen... "waar maak je je druk om". 150613 (66b) Idem. De jonkies doen flink mee.
090913 (12b) Blauwe reiger verjaagt een Kleine Zilverreiger. 261013 (24) Havik, achtervolgd door Kieviten 261013 (24b 2) Ze zijn echt niet bang uitgevallen, die Kieviten. Heer en meester in de lucht. Wendbaarder dan de havik. 060113 (56b) De Zilvermeeuw probeerde steeds de mossel die de Eidereend op dook af te pakken.
160214 (2b) Ook deze (lichte) Buizerd werd niet met rust gelaten. In dit geval een Kokmeeuw 070314 (36b) Straatvechters 070314 (22b) Dreigende Meerkoeten 160314 (12b) Kokmeeuw verjaagt de Grutto van een paaltje.
200314 (15b) 6 Woerden belaagden een vrouwtje. Zelfs een Meerkoet ging zich ermee bemoeien. 070414 (30b) De Kleine plevier dulde de Bonte strandloper niet in zijn buurt. 070414 (29b) De Kleine plevier dulde de Bonte strandloper niet in zijn buurt. 070414 (28b) De Kleine plevier dulde de Bonte strandloper niet in zijn buurt.
070414 (36b) De Kleine plevier dulde de Bonte strandloper niet in zijn buurt. 090414 (6b) Buizerd wordt achterna gezeten door een Zwarte Kraai 110414 (165b) Blauwe Reiger laat zich wegjagen door een Meerkoet 310714 (287b) Buizerd beschermt de prooi bij een poging tot roven door een andere Buizerd. Ook de Ooievaar die later langs kwam deed een mislukte poging.
140814 (43b) Kluut verjaagt alles in de buurt. Hier is de Krakeemd aan de beurt. 140814 (44b) Kluut verjaagt alles in de buurt. Hier is de Krakeemd aan de beurt. 140814 (48b) Kluut verjaagt alles in de buurt. Hier is de Krakeemd aan de beurt. 140814 (49b) Kluut verjaagt alles in de buurt. Hier is de Krakeemd aan de beurt.
10 10 2011 (227b) Idem 280914 (7b) Ook de Halsbansparkiet heeft het moeilijk met een Zwarte Kraai in de buurt 280914 (105b) Meerkoeten dulden weinig in hun territorium. Ook de Kuifeenden werden opjejaagd. 280914 (96b) Meerkoeten dulden weinig in hun territorium. Ook de Kuifeenden werden opjejaagd.
051014 (16b) De Sperwer had het moeilijk. Eerst een Ekster die hem opjoeg, daarna 2 kauwtjes. 051014 (9b) De Sperwer had het moeilijk. Eerst een Ekster die hem opjoeg, daarna 2 kauwtjes. 071014 (13b) Plotseling paniek, alsof er een Kiekendief aan komt. De Watersnippem gingen allemaal op de vlucht voor..... een Waterhoen. 181014 (23b) Torenvalk en Ekster
181014 (22b) Torenvalk en Ekster 181014 (7b) De Torenvalk heeft het moeilijk met al die kraaiachtigen (Ektser, kauw en Zwarte Kraai) 181014 (18b) Torenvalk en Ekster 181014 (33b) Torenvalk en Zwarte Kraai
081114 (35b) Zwarte Ruiter en Kieviten. Ze verjoegen elkaar regelmatig. 081114 (108b) Zwarte kraaien verjagen altijd roofvogels. Bij een Havik, zoals hier, had ik dat nog niet gezien. 14 10 2011 (117b) De Blauwe reiger verjaagt de Grote Zilverreiger van zijn plekje. 200415 (23b) Fazanthanen in conflict.
020515 (65b) Bruine Kiekendief bezig met wegjagen van een Zwarte Kraai 020515 (67b) Bruine Kiekendief bezig met wegjagen van een Zwarte Kraai 020515 (66b) Bruine Kiekendief bezig met wegjagen van een Zwarte Kraai 110515 (214b) Geoorde Futen. Een rivaliserend mannetje wordt verjaagd.
300715 (112b) 3 seconden later! 300715 (109b) Meerkoeten. De spanning is voelbaar. DSC06961a Nijlgans verjaagt een Krakeend DSC03350a Stoeiende jonge Rietzangers.
021115 (28)b De grote Mantelmeeuw probeert de Aalscholver in de war te brengen in de hoop de vis af te kunnen pakken, maar dat lukte dus niet. 19 04 2010 (104)b Slobeend man verjaagt een concurrent 15 05 2010 (117)b De Tureluurs wensen geen Blauwe Reigers in de buurt. 2 5 2009 (104)b Scholekesters verjagen een Zwarte Kraai.
20 3 2009 (163)b Zwarte Kraai met Buizerd 21 01 2010 (115)b Meekoeten in gevecht. 20 12 2010 (122)b Ruziënde vinken 110212 (304)b Gevecht om een vis.
120113 (17)b Twee Woerden (Wilde eend) ruziën om een vrouwtje 160316 (40)b Buizerd met Zwarte Kraai 160316 (42)b Buizerd met Zwarte Kraai 160316 (41)b Buizerd met Zwarte Kraai
080416 (76)b Meerkoet versus Waterhoen 300916 (3)b De Blauwe Reiger joeg de Ooievaar weg. In de verte nog een Buizerd 190916 (30)b Zwarte Zee-eend met Grote Mantelmeeuw die hem kwam opjagen 311016 (114)b Alles ging de lucht in toen de Sperwer (rechts onder) zich op een Holenduif stortte. Helaas gebeurde het ver weg (ong. 300m).
06 01 2010 (126)b 07 06 2010 (144)b 191216 (30)b Kievit 191216 (31)b Kievit
191216 (32)b Kievit 26 01 2010 (137b) Grote Zilverreiger en Canadese Ganzen. 280817 (126)b Bruine Kiekendief met Torenvalk die hem probeerde weg te jagen 191017 (14)b Sperwer wordt achterna gezeten door een Ekster
191017 (15)b Sperwer wordt achterna gezeten door een Ekster 191017 (16)b Sperwer wordt achterna gezeten door een Ekster 191017 (20)b Sperwer wordt achterna gezeten door een Ekster 061117 (31)b De Aalscholvers hebben voor joker gevist