120916 (393)b Van alles in de Groenzoom. Kievit, Goudplevier, Houtsnip, Wulp 120916 (258)b Zwarte Ibis 120916 (324)b Zwarte Ibis 180916 (24)b Zwarte Ibis
180916 (44)b Zwarte Ibis 180916 (47)b Zwarte Ibis. 171016 (16)b Zwarte Ibis 171016 (22)b Zwarte Ibis
180916 (3)b Goudplevieren, Kieviten, Kokmeeuw 180916 (4)b Goudplevieren, Kieviten en een twee Grutto's (vooraan rechts) 200916 (7)b Kieviten, Goudplevieren en enkele Bonte Strandlopers 120916 (412)b Kemphaan en Kievit
200916 (13)b Van li naar re. Bonte Strandloper, Grutto, Bonte Strandloper, Kievit, Goudplevier, Bonte Strandloper, Kievit, Watersnip 200916 (6)b Kieviten, Goudplevieren, Watersnippen en enkele Bonte Strandlopers 180916 (2)b 260317 (16)b Tureluur
260317 (20)b Juveniele Buizerd 260317 (21)b Nijlganzen met jongen. 010617 (42)b Gele Kwikstaart 010617 (50)b Gele Kwikstaart
010617 (52)b Gele Kwikstaart 010617 (72)b De jonge Kievit bleef lang achter het plantje zitten, maar besloot zich even later toch maar te tonen. 010617 (78)b Jonge Kievit 010617 (90)b Jonge Kievit
010617 (100)b Jonge Kievit 010617 (125)b Lepelaar 010617 (150)b Lepelaar en Tureluur 010617 (153)b Grutto
010617 (165)b Grutto 010617 (63)b Tureluur 010617 (141)b Lepelaar 010617 (155)b Grutto
050617 (62)b Jonge Tureluur. 050617 (1)b Tureluur in tegenlicht 050617 (10)b Tureluur. Je wordt er tureluurs van. 050617 (78)b De Blauwe Reiger werd steeds aangevallen door de Kievit. Hier van links
050617 (113)b Hier van rechts 050617 (123)b .... daarna schrok hij van de Lepelaar die over kwam vliegen. 050617 (124)b Lepelaar 050617 (14)b Tureluur
050617 (151)b Jonge Tureluurs 050617 (68)b Jonge Kievit 050617 (69)b Zwarte Ibissen. Voor het eerst heb ik er een gefotografeerd in vol zomerkleed. 050617 (72)b Zwarte Ibis
050617 (98)b Zwarte Ibis 100717 (151)b Zwarte Ibissen 050617 (7)b Tureluur in tegenlicht 050617 (184)b Tureluur
010617 (152)b Grutto 050617 (132)b Zwarte Ibis 050617 (148)b Tureluur 050617 (28)b Jonge Tureluur
100717 (45)b Buizerd 100717 (46)b Grutto 100717 (169)b Kemphaan 100717 (201)b Kemphaan met Grauwe Ganzen
100717 (306)b Biddende Visdief 100717 (176)b Knobbelzwaan 100717 (191)b Vissende Grote Zilverreiger 100717 (192)b Vissende Grote Zilverreiger
100717 (193)b Vissende Grote Zilverreiger 100717 (194)b Vissende Grote Zilverreiger 260817 (27)b Kemphanen 260817 (41)b Kieviten (en een Visdiefje)
260817 (45)b Kieviten, Goudplevieren, Knobbelzwanen, Futen++ 260817 (67)b Kemphanen en Zilvermeeuw 260817 (73)b Idem 260817 (76)b Goudplevieren en Kieviten
040917 (58)b Goudplevieren, Spreeuwen Kieviten. 040917 (57)b Goudplevieren en Spreeuwen Kieviten.