Eiland

65 afbeeldingen

  
DSC01988a Smienten 04 10 2010 (144a) Krakeenden, bezig met paarvorming. 120312 (140b) Is er nog een plekje vrij?. Grutto's, Kokmeeuw, Smient, Kievit 150812 (24b) Visdief
311012 (10b) Smienten 111212 (5b) Smienten en Slobeenden 170213 (75b) Smienten 210213 (3b) De eerste lepelaars van het jaar 2013. Verder Bergeenden, Kolganzen en Smienten
120813 (210b) Lepelaars en Grauwe Ganzen 171013 (15b) Zwarte Ruiters 171013 (21b) Zwarte Ruiters 171013 (17b) Zwarte Ruiters
171013 (117b) Paartje Pijlstaarten (li) en Smienten (re) 261013 (10b) Zwarte Ibissen boven de Starrevaartplas 261013 (17b) Kieviten als bewakers van de Zwarte Ruiters (en een pijlstaart) 181113 (20b) Zwarte Ruiter zwom in zijn eentje tussen wat Smienten. De anderen waren niet meer te zien.
180814 (113b) Lepelaars 180814 (112b) Lepelaars 120914 (19b) 120914 (18b)
120914 (65b) Goudplevieren. 120914 (71b) Goudplevieren 271014 (97b) Landende Zwarte Ruiters 081114 (43b) Zwarte Ruiter en Kieviten. Ze verjoegen elkaar regelmatig.
190115 (60b) Zwarte Ibis en Zilvermeeuwen in de mist 060215 (113b) Smienten 060215 (116b) Smienten 130215 (5b) Zwarte Ibissen met een Wulp
130215 (4b) Zwarte Ibissen en Scholekster 080315 (9b) Grutto's 250615 (27b) Visdief 271015 (12)b Kleine Zwanen
15 02 2011 (104b) Gemêleerd gezelschap bij de Starrevaartplas. Smient, Pijlstaart, Kievit, Kokmeeuw, Scholekster 20 03 2011 (113b) Alles ging de lucht omdat er een Sperwer over vloog. 20 03 2011 (116b) Kluten en Grutto's DSC04420a Opvliegend troep Goudplevieren en Kieviten. Er onder op elk paaltje een Aalscholver.
19 09 2011 (164b) Goudplevieren, ver weg op de Starrevaartplas 190115 (35b) Zwarte Ibis en Zilvermeeuwen in de mist 101214 (21b) Pijlstaart tussen de Kieviten 231115 (149b) Kleine Zwanen in vlucht
090315 (2b) Baltsende Kokmeeuwen. De rest (Smienten en Kluut) slapen lekker door. 150216 (4)b Lepelaar in vroeg ochtendlicht. Mijn eerste van dit jaar. 190115 (8b) Zwarte Ibissen in de mist 121216 (38)b Zwarte Ibis kwam ook nog even langs
121216 (40)b Zwarte Ibis kwam ook nog even langs 121216 (43)b Zwarte Ibis kwam ook nog even langs 191216 (61)b Kleine Zwanen, ver weg in de mist. 100317 (58)b Scholekster en Kievit
100317 (62)b Scholeksters 100317 (71)b Scholeksters 300417 (20)b Baltsende Futen 300417 (22)b Baltsende Futen
300417 (17)b Visdief 300417 (34)b Duikende Kokmeeuw 300417 (35)b Duikende Kokmeeuw 300417 (36)b Duikende Kokmeeuw
300417 (41)b Visdief 300417 (51)b Visdief 300417 (23)b Een enkele Smient wilde nog niet vertrekken 300417 (29)b Kokmeeuwen en Kuifeenden
080517 (27)b Visdief, prooioverdracht 080517 (69)b Visdief 080517 (72)b Visdief 080517 (75)b Visdief
080517 (28)b Visdief, prooioverdracht. Mevrouw laat de vis vallen en gaat hem toch maar zelf zoeken. 080517 (31)b Idem 080517 (30)b Idem 080517 (29)b Idem
090617 (17)b Visdief 090617 (25)b Visdief 090617 (43)b Visdief 190617 (11)b Visdief
190617 (97)b Visdief 090617 (65)b Verliefde Kokmeeuwen 090617 (70)b Idem 190617 (22)b Knobbelzwanen op de Starrevaart
190617 (60)b Visdief 190617 (126)b Knobbelzwanen 190617 (pano2).bJPG 190617 (pano1)b
280817 (1)b 280817 (10)b Grote Zilverreigers 280817 (7)b Grote Zilverreigers 280817 (41)b Grote Zilverreiger
280817 (73)b Grote Zilverreiger 171017 (7)b Zicht op de Starrevaartplas met o.a. Grote Zilverreiger en Kokmeeuw 14 10 2011 (131b) Leuk beeld van het eilandje in de Starrevaartplas. Een tête à tête van de Grote Zilverreiger en een Aalscholver. Verder nog 2 Zwarte Ruiters en Kieviten. 14 10 2011 (158b) Probeer eens te ontdekken hoeveel soorten er op deze foto voorkomen. Ik tel er 7.
080315 (13b) Gutto's bouwen een pyramide. 301017 (23)b o.a. Watersnippen en Smienten 301017 (25)b o.a. Watersnippen en Smienten 301017 (27)b Pijlstaart, Smient, Slobeend, Watersnip, Aalscholver, Krakeend, Slobeend