DSC06987a Grutto's en Kluten DSC02790a Lepelaars en Aalscholvers 3 8 2009 (110a) Vnl Kieviten 20 03 2011 (206b) Grutto's, Kieviten, Kuifeenden, Slobeenden enz.
29 03 2011 (381b) Grutto's, Kieviten, Kuifeenden, Slobeenden enz. 29 03 2011 (403b) Grutto's, Kluten enz. 29 03 2011 (434b) 02 11 2011 (101b) Watersnippen, Wintertalingen
02 11 2011 (103b) Watersnippen en Blauwe Reiger 130112 (111b) Groepje Wintertalingen 220212 (122b) De eerste Grutto's van 2012 220212 (117b) De eerste Grutto's van 2012
190312 (105b) Grutto's. In het midden een erg lichte vorm 190312 (108b) Grutto's en Kluten 030313 (2b) Grutto's, Wollebrand 270313 (16b) Kluten
080314 (50b) Grutto's 080314 (40b) Grutto's 160314 (19b) Scholeksters en Grutto's 030414 (30b) Beeld van de Wollebrand met Kemphanen, Wintertalingen, Kluten en een Slobeend
040315 (200b) Grutto's en Kluten 040515 (37b) Bruine Kiekendief, man, Wollebrand 101015 (406)b Goudplevier tussen de Kieviten 06 04-2011 (114b) Grutto's
17 08 2011 (104b) Kieviten 17 08 2011 (106b) Kieviten 21 08 2011 (124b) Krakeenden 22 08 2011 (335b) Lepelaars
120316 (27)b Wollebrand met Grutto's, Kluten, Wintertalingen en diverse meeuwen 220616 (2) Gemengd gezelschap op de Wollebrandplas. Met: Kluten, veel Tureluurs, Grutto's, Krakeenden. Er zaten ook nog Bergeenden. 220616 (3) Grutto's. 220616 (4) De Bergeend verjoeg alles in de buurt van haar jongen.
220616 (5) Tureluur en Grutto. 150716 (2)b Jonge Lepelaars 150716 (5)b De jonge Lepelaars zoeken waarschijnlijk naar beestjes onder de dode rietstengels. 170716 (1)b
140617 (22)b Roerdomp. juni2017 230917 (13)b Kievitren en Kemphanen in de Wollebrand