Mensenomgeving

01 03 2010 (103a) Spreeuw op een lekker lelijke dakgoot 02 01 2011 (114b) Buizerd in een verstedelijkte omgeving 02 08 2010 (159a) A rainy day in the park. Kauw in Sprookjeswonderland 02 08 2010 (173a) Kauw in de regen
2 11 2009 (27a) Huismussen op zoek naar kalk in de metselspecie 3 8 2009 (62)a Huiskraai met auto's op de achtergrond 03 11 2010 (219b) Pestvogels, tuin Pijnakker-zuid 05 04 2010 (137b) Nijlgans
5 8 2009 (6)a Koolmees op een terrasje 08 02 2011 (191)b Koolmees 10 05 2011 (104b) Liftende Blauwe reiger? 14 08 2010 (110)b Huismussen
14 08 2010 (116a) Ondanks dat het jong al goed in staat was om voedsel te verzamelen, bleef het ook bedelen. 15 11 2010 (146b) Nijlgans onder een brug van de A4 over de vliet 15 12 2010 (100)b Stormmeeuw 16 7 2009 (12)b Turkse Tortel
17 9 2009 (48)b Bruine Kiekendief 18 12 2009 (333) Koolmees 18 12 2009 (348a) Ijsvogel aan het Strijplaantje 21 06 2010 (134a) Grote Lijster
22 11 2010 (107b) Zilvermeeuw in zijn omgeving, Hoek van Holland 23 09 2010 (139a) Slechtvalk in hoogspanningsmast 24 06 2010 (113a) Zwarte kraaien, bakkelijend om iets eetbaars. 29 03 2011 (208b) Huiskraai met een soort tweede Owen. Nog een .... Huiskraai!
29 03 2011 (224b) Idem 29 03 2011 (373b) Zwarte Kraai 30 11 2011 (201a) A day in the park. 011012 (8b) Grote Zilverreiger bij de A4
020112 (301b) Drieteenmeeuw, 1e winterkleed 020913 (198b) Er waren twee jonge Bruine Kiekendieven aan het jagen op de Starrevaart 030216 (44)b Grote Burgemeester in de haven van Scheveningen, 2016 030216 (84)b Grote Burgemeester in de haven van Scheveningen, 2016
030216 (102)b Grote Burgemeester in de haven van Scheveningen, 2016 030416 (20)b Nijlgans 030416 (25)b Marianne met Nijlgans voor het ouderlijke huis 030612 (300)b Zwarte Roodstaart bij de caravan
030813 (20b) Nijlganzen 051013 (32b) Scholeksters en Rosse Grutto's 060314 (40b) Ook de Buizerd kwam even langs. Voormalige stadhuis Rijswijk Fazanten op het dijklichaam van de A4. Nu kan het nog. Over een half jaar zal dat moeilijk worden. Fazanten langs de nieuwe A4
061215 (18)b Dodaars in de Scheveningse binnenhaven 080116 (183)b Bonte Kraai, HvH 2016 110212 (309b) Aalscholver en Grote mantelmeeuw in de Scheveningse haven 110414 (11b) Bruine Kiekendief lags de "veilingroute"
110614 (183b) Slechtvalk, Leyenburg 120113 (30b) Canadese ganzen 120315 (95b) Slechtvalk. Dit is het mannetje. Voormalige gemeentehuis Rijswijk 120315 (103b) Slechtvalk met prooi (lijkt een waterhoen)
120415 (9b) Kluten boven een Westlandse kas 130315 (80b) Canadese ganzen op een dak 160412 (116b) Blauwe Reiger, Madepolder 160412 (126b) Nu snap je waarom hij zo rustig in het tuintje blijft zitten.
170214 (44b) Arendbuizerd, Maasvlakte 170912 (44b) Steenloper 171013 (177b) Bij het uitbaggeren van de sloten 171013 (187b) Bij het uitbaggeren van de sloten
171013 (199b) Bij het uitbaggeren van de sloten 200212 (261b) Blauwe Kiekendief, opererend in cultuurlandschap 200212 (294)b Blauwe Kiekendief 200812 (1b) Blauwe Reiger
210414 (34b) Zwarte Ibissen met de skyline van Den haag op de achtergrond 220712 (100b) Ektser aan de wandel. Netjes op het (fiets)pad. 230516 (3)b Ekster op het balkon. Genomen vanuit de huiskamer door het glas. 230612 (106b) Grauwe Vliegenvanger
231115 (236)b Deze (buurt) Buizerd bleef zowaar zitten en liet me zelfs tot op een paar meter komen. 231115 (240)b Idem 240214 (149b) Reiger in de stad 240214 (156b) Reiger in de stad
240214 (159b) Blauwe Reiger in de stad 250116 (40)b Wilde Zwaan, Kraaiennest, De Lier 250712 (1b) Ekster, speurend naar spinnen onder de dakranden 300712 (11b) Lepelaars in je achtertuin
300712 (37b) Kauw in kleurrijke omgeving 301013 (15b) Aalscholver in de Scheveningse haven 301013 (92b) Grote mantelmeeuw in de Tweede binnenhaven van Scheveningen. 310114 (3b) Buizerd, Harnasch.
310114 (14b) Buizerd, Harnasch. 310514 (111b) Zilvermeeuw. Bedenk er maar iets bij. DSC00444a Je zou hem zo in je achtertuin zien vliegen! DSC01182a Buizerd Je ziet hem vaak bij de snelweg.
DSC01489a Grote mantelmeeuw DSC02349a Winterkoning op straat, vlak bij ons huis (jutland) DSC02375a Waterhoen, gewoon op straat. DSC04023a Buizerd aan de A4
DSC04940a Ooievaars op een lichtbak van een sportveld DSC04934a Idem DSC07059a Bruine Kiekendief in een Westlandse omgeving (Veilingroute) DSC07182a Idem
DSC08300a Vink, man DSC08608a Puttertje, gewoon op straat, etend van de zaden van de Paardenbloem. DSC08840a Spreeuw op een terras (Blijdorp) huiszwaluw Huiszwaluw bezig met metselen
wulp aan nw waterweg De Wulp als Havenmeester 1 1 2010 (105)b Koolmezen op de begraafplaats Eikelenburgh 051216 (105)b Blauwe Kiekendief, vr. Bentwoud 280516 (41)b Huismus op raamkozijn van ons appartement
021115 (120)b In de Scheveningse haven 021115 (148)b In de Scheveningse haven 050916 (247)b Even kijken of er aan de overkant wat te eten is. 050414 (104b) Bruine Kiekendief, Wollebrand
080415 (53b) Idem