Mix van soorten

eider zilvermeeuw en steenloper Eider, ZIlvermeeuw en Steenloper. meeuwengroep Stormmeeuw, Mantelmeeuw, Zilvermeeuw en Kokmeeuw kl DSC08041a Kluut en Steltkluut kl DSC08059a Kluten en Flamingo's, Camarque
st DSC08064a Kolonie Visdieven, ook enkele Dwergsterns en een Kokmeeuw. Camarque DSC01572a Grote Zilverreigers en Lepelaars in de Biesbosch DSC01730a Kolganzen en Grauwe Ganzen 1 4 2009 (119)b Kluten en Grutto's
DSC07425a Kluten en Slobeenden op Tiengemeten DSC03626a Links Kemphaan, rechts Bosruiter DSC03195a Lepelaars en Heilige Ibissen in Botshol DSC01613a Flamingo's met een Kleine Zilverreiger
4 8 2009 (5)b Groenpootruiter en Witgat 4 8 2009 (23b) Kemphaan en Kievit 30 8 2009 (73)b Poldertafereel vanaf de heuvel in het Buytenpark, Zoetermeer 19 11 2009 (111)b Kuifeend en Waterhoen
18 12 2009 (202)b Kokmeeuw, Stormmeeuw en Zilvermeeuw kokmeeuwen nijlganzen20 01 2010 (159)b Kokmeeuwen en Nijlganzen 26 01 2010 (137a) Grote Zilverreiger tussen de Brand- en Grauwe Ganzen 14 03 2010 (120a) Kokmeeuwen en Stormmeeuwen bij de boot naar Texel
28 04 2010 (127)b Kuifeenden, Groenpootruiter, Kievit 28 04 2010 (123a) Groenpootruiter met Kievit en Kuifeenden 19 05 2010 (489)b Zilverplevier en Kanoet 19 05 2010 (482a) Kanoet en ZIlverplevier
15 06-2010 (200b) Bergeenden en Kluten. 15 06-2010 (340a) Reigerkolonie in La Marquenterre met: Kleine Zilverreigers, Koereigers, Lepelaars, Ooievaars en Blauwe reigers 29 03 2011 (201b) Huiskraai met Zilvermeeuw vechtend om een uitkijkplek, Boulevard Hoek van Holland 29 03 2011 (202b) Huiskraai met Zilvermeeuw vechtend om een uitkijkplek, Boulevard Hoek van Holland
29 03 2011 (206b) Huiskraai met Zilvermeeuw vechtend om een uitkijkplek, Boulevard Hoek van Holland 29 03 2011 (207b) Huiskraai met Zilvermeeuw vechtend om een uitkijkplek, Boulevard Hoek van Holland 29 03 2011 (116b) Grutto's, Tureluurs en Kievit in vroeg ochtendlicht 02 04 2011 (101b) Kauw, Buizer en Kokmeeuw
13 06 2011 (189b) Purperreiger met Witwangstern 02 09 2011 (152b) Bosruiters em Meerkoet 02 09 2011 (253b) Jagende Blauwe reiger, Wulp en Regenwulp op één foto. 10 09 2011 (114b) Sfeerbeeld van de Ackerdijkse plassen in tegenlicht met Krakeenden, Smienten en Kuifeenden
10 09 2011 (124b) Wulpen en oh ja, .... ook nog Kieviten, Spreeuwen en Houtduiven. Woudse Polder 19 09 2011 (116b) Buizerd geflankeerd door Ekstsers 18 10 2011 (123b) Grote en Kleine mantelmeeuw en Zilvermeeuwen in de branding 30 11 2011 (251b) Kokmeeuw en Meerkoeten
110212 (391)b Grote Zaagbek en Meerkoet 110212 (120b) Brilduiker, man (boven) en Topper, vr (onder) 110212 (126b) Brilduikers en Toppereenden 130212 (102)b Nonnetje en Kuifeend
200212 (193)b Grote Geelpootruiter en Zwarte Ruiter 200212 (194)b Grote Geelpootruiter en Zwarte Ruiter 200212 (196)b Grote Geelpootruiter en Zwarte Ruiter 200212 (197)b Grote Geelpootruiter en Zwarte Ruiter
200212 (207b) Grauwe Ganzen landen tussen de Rotganzen en Zilvermeeuwen 200212 (209b) Grauwe ganzen en Rotganzen 190312 (114b) Drieteenstrandlopers en een Kanoet (voor) 230312 (113b) Kluut en Grutto's
240312 (157b) Zoekplaatje Van li naar re.  Wintertaling vr, Wintertaling man, Watersnip, Porselijnhoen!!, Wintertaling man, Wintertaling vr en nogmaals  Winertaling vr Wintertaling man. 250312 (133b) Bonte Strandloper tussen Kieviten en Grutto's 140412 (227b) Buizerd en Zwarte Kraai 150612 (125)b Buizerd en Zwarte Kraai
300812 (2)b Rosse Grutto (Zilvermeeuwen en Scholekster) 080912 (65b) Waterhoen en Porseleinhoen 100912 (198b) Eidereend en Zilvermeeuwen 220912 (63b) Rosse Grutto met Scholekster
220912 (73)b Scholeksters en Rosse Grutto 220912 (73b) Rosse Grutto met Scholeksters 220912 (75b) Rosse Grutto met kokmeeuw 081212 (70b) Stormmeeuw en Zwarte Kraai op het ijs.
081212 (73b) Idem 020112 (4b) Smienten en Wilde Eenden 120113 (33b) Overzichtsplaatje van de Hoekpolder (waterberging) met Wilde eenden, Smienten, Krakeenden, Meerkoeten, Canadese ganzen en Grauwe ganzen. 020213 (157b) Kool- en Pimpelmees
020213 (272b) Merel, vr en Koolmees, m 020213 (347b) Koolmees en Vink 020213 (357b) Koolmees en Vink 030313 (49b) Vooraan (vaag) Grauwe ganzen, achteraan Kolganzen (gestreepte buik en witte vlek boven de snavel), ertussen Kleine Rietganzen. Polder bij Schipluiden.
030313 (50b) Idem 160313 (314b) Grote Burgemeester met Zwarte Kraai 160313 (315b) Grote Burgemeester en Zwarte Kraai. De kraai "won"en ging er met het stukje brood van door. 210413 (27b) Heggenmus en Pimpelmees
250613 (116b) Rosse Stekelstaart bij een vrouwtje Tafeleend (?) met jongen 200813 (2b) Sperwer. Ik denk niet dat hij de zwaluwen te pakken krijgt. 260813 (2b) (18) Zilvermeeuw en Aalscholver 260813 (2b) (19) Zilvermeeuw en Steenloper
090913 (28b) Wulp en Wlde Eend 300913 (47b) Kokmeeuw, Rosse Grutto, Scholekster 051013 (33b) Rosse Grutto's en Scholeksters 051013 (116b) Rosse Grutto met een Zilvermeeuw op de voorgrond
051013 (166b) Een Kemphaan tussen de Kieviten. Verder ook nog een Slobeend en een Wintertaling 071013 (421b) Spreeuwen, Kieviten en Goudplevieren 221013 (13) Buizerd met Groenlingen 261013 (22b) Havik, achtervolgd door Kieviten
02 09 2011 (150b) 3 Bosruiters? en 3 Meerkoeten 041113 (20b) Vreemde eend in de bijt. Slobeend tussen de Wilde Eenden 021213 (506b) Steenloper en Paarse Strandloper 021213 (509b) Steenlopers en Zilvermeeuwen
170114 (47b) Wilde Zwaan, Smienten, Kraaiennest, De Lier 030214 (113b) Stormmeeuw en Drieteenstrandloper 120214 (3b) Parktafereel (Kruisvaarderspark) met Ooievaars, Kokmeeuwen, Meerkoeten, Stadsuiven, Zwarte Kraaien en kauwen 120214 (6b Kokmeeuwen en Ooievaar
120214 (8b) Parktafereel (Kruisvaarderspark) met Ooievaars, Kokmeeuwen, Meerkoeten, Stadsuiven, Zwarte Kraaien en kauwen 120214 (13b) Parktafereel (Kruisvaarderspark) met Ooievaars, Kokmeeuwen, Meerkoeten, Stadsuiven, Zwarte Kraaien en kauwen 120214 (17b) Kokmeeuw, Kauw en Zilvermeeuw 120214 (19b) Kokmeeuw, Zwarte Kraai, Stadsuif en Zilvermeeuw
120214 (22b) Hé, een Blauwe reiger!!! 120214 (36b) Ook de BR snoetpe mee. 070414 (19b) Tureluur en Meerkoeten. Wat moet je hier nu van denken. 250414 (6b) Groenpootruiter (re) en Kemphaan (li)
190714 (1b) Fuut met een Kuifeend die wel verliefd op de Fuut leek. 290714 (3b) Oeverloper en Boerenzwaluwen 290714 (31b) Lepelaar temidden van "vreemd volk" = Grauwe ganzen 310714 (212b) Visdief (en Kokmeeuw en Grutto)
070814 (14b) De Kwak houdt een oogje in de gaten bij de spelende jonge Dodaarsjes. De Banken 070814 (28b) Bosuiter (en Kievit) 070814 (121)b Kauw en Ekster, samen op spinnenjacht 180814 (118b) Aalscholver, Kuifeend en juveniele Bergeend
080914 (236b) Kleine Zilverreiger en Blauwe Reiger 200914 (33b) Zomer- en Wintertaling bij elkaar. De Zomertaling heeft een lichte oogstreep. 220914 (1b) Kleine Zilverreiger mrt Kokmeeuw als beschermengel 220914 (9b) Kleine Zilverreiger en Blauwe Reiger
071014 (40b) Watersnippen en Waterhoentjes 311014 (359b) Midden Delfland. Voorgrond vnl Kieviten, daarboven Wulpen en daarboven Goudplevieren. 081114 (94b) Zwarte Ruiter en Kieviten. Ze verjoegen elkaar regelmatig. 291114 (11b) Wulp en Kievit
061214 (145b) Tussen deze groep ganzen zat ook nog een Buizerd. Blijkbaar verdragen die elkaar goed. 020115 (32b) Ooievaars en Nijlganzen op Reigersbergen 210115 (9b) Kleine Burgemeester. Hier mooi in beeld, poetsend. Net voor de zich ook poetsende Zilvermeeuw. Verder Kokmeeuw, Kauw 060215 (72b) Brilduiker en Tafeleend
060215 (101b) Nonnetje tussen de Smienten 040315 (133b) Grauwe Gans, Wilde Zwaan en Tafeleend 070315 (28b) Grutto's en Kluten 160315 (44b) Steenlopers en een Paarse Strandloper
130415 (8b) Kleine Plevier en Kluut, Delftse Hout 240615 (6b) De Bruine Kiekendief ging op jacht en dan gaat gelijk alles de lucht in, zoals hier... Lepelaars, Kieviten en Grutto. 240615 (95b) Blauwe Reiger en Lepelaar 050815 (4)b Sfeerplaatje van de lepelaarsplas vanuit de observatiehut.
050815 (186)b Aalscholver en Blauwe reiger 310815 (2)b Pijlstaart temidden van ander spul (oa Kievit, Smient, Meerkoet) 090915 (2)b Witgatjes en Watersnippen, Wollebrand 110915 (23)b Kieviten en Spreeuwen.
110915 (24)b Kieviten en Spreeuwen. 260915 (3)b Grote Zilverreiger tussen de Kokmeeuwen 101015 (24)b Bontbekplevieren(en Smienten en Wilde Eenden, een nog een Kievit) 101015 (414)b Wintertalingen, Watersnippen en wat Kieviten.
261015 (235)b Zeehond en Zilvermeeuw 061215 (63)b Kuifaalscholver en Aalscholvers 180116 (214)b Wilde eens en Waterhoen. 250116 (62)b Wilde Zwanen en Knobbelzwanen
290216 (133)b Aalscholver in broedkleed. Ook nog een paartje Slobeenden 070316 (54)b Ganzen (vnl Brandganzen) en Smienten in de Aalkeet buitenpolder. Op de achtergrond Maasland 140316 (22)b Sperwer en Zwarte Kraai 300316 (5)b Blauwborst en Winterkoning
300316 (19)b Blauwborst en Winterkoning 300316 (22)b Blauwborst en Winterkoning 300316 (8)b Blauwborst en Winterkoning 180416 (96)b Tureluur en Scholekster
200516 (64)b Gierzwaluw en Visdief in een Lucky shot 200516 (113)b Roodhalsfuut trok zich niets aan van de Knobbelzwanen 150716 (17)b De Blauwe reiger en de Zwarte Kraai tonen elkaar geen blik waardig 170716 (5)b Visdiefjes en Kokmeeuwen
170716 (2)b Lepelaars en Meerkoeten 250716 (152)b Geoorde Fuut, Grauwe Ganzen, juveniele Meerkoet 250716 (207)b Grote Zilverreiger met Lepelaars 250716 (211)b Lepelaar met Meerkoet
140816 (16)b Witgatjes en Oeverloper (midden) 170816 (14)b Het Dove Gat (bij Haastrecht) met o.a. een Kemphaan 170816 (11)b Het Dove Gat bij Haastrecht Overzichtsfoto met o.a. diverse eendensoorten, Kieviten, Grutto's, Kemphanen, Grauwe Ganzen, Kokmeeuwen en ook een drietal Casarca's (helemaal achteraan) 240816 (37)b Oeverloper en juveniele Witte Kwikstaart
240816 (33)b Witte Kwikstaart en Oeverloper 140916 (7)b Watersnippen met Kievit en Wintertaling 180916 (5)b Goudplevieren, Kieviten en een twee Grutto's (vooraan rechts) 190916 (27)b Zwarte Zee-eend, Scheveningse buitenhaven
200916 (2)b Van alles 200916 (128)b Torenvalk en Kauw 260916 (35)b Geoorde Fuut overlegt met Smient 171016 (1)b Grote Zilverreiger en Zwarte Ibis
171016 (9)b Grote Zilverreiger en Zwarte Ibis 171016 (65)b Goudplevieren, en twee Kieviten 171016 (42)b Dodaars. Waar moet ik heen? 161016 (235)b Zwarte Zee-eend en Zilvermeeuw
161116 (39)b Blauwe Reigers en Ooievaars, Marlot 221116 (7)b Diverse Meeuwensoorten en een Jan van Gent achter een Garnalenvisser 221116 (15)b Diverse Meeuwensoorten en een Jan van Gent achter een Garnalenvisser 221116 (19)b Diverse Meeuwensoorten en een Jan van Gent achter een Garnalenvisser
221116 (24)b Diverse Meeuwensoorten en een Jan van Gent achter een Garnalenvisser 251116 (168)b Voor: Holenduiven; achter Zwarte Kraaien en 1 Bonte Kraai 251116 (169)b Bonte Kraai op Lentevreugd, november 2016 191216 (171)b Blauwe Kiekendief en Blauwe Reiger. Beide jagen hier op muizen.
020417 (28)b Grutto en Tureluur 190617 (214)b Visdief en Knobbelzwaan 100717 (1)b Lepelaars, Blauwe reiger en Koeien 100717 (71)b Lepelaar, passeert Knobbelzwaan
100717 (156)b Zwarte Ibis en Grauwe gans. 100717 (175)b Knobbelzwaan en Grauwe ganzen. Wie is er bang voor wie? 260817 (1)b Goudplevier en Kieviten 280817 (118)b Kleine Mantelmeeuw en Zilvermeeuw, 3e jaars?
280817 (208)b Kieviten, Goudplevieren, Kokmeeuwen en een kemphaan 191017 (1)b Kokarde Zaagbek (vr) en Wilde eend (vr). Achter Eikelenburg