Eikelenburg, volkstuintjes

DSC05032b Een enkele keer vliegt er een Grote Zilverreiger over de buurt. halsbandparkiet in de sneeuw3 Halsbandparkiet. Een (voormalig) tropische vogel in de Hollandse sneeuw. DSC04569a Goudhaan. DSC03134a Heggenmus
groene specht20 7 2009 (82)A 20 7 2009 (98b) Groene spechten en een Ektser op Eikelenburg. Helaas te weinig licht voor een goede foto. 20 7 2009 (98)b Pa en ma Groene Specht met jong 20 7 2009 (217)b Juveniele Groene Specht
21 7 2009b Juveniele Groene Specht 30 7 2009 (07)b Ijsvogel 30 7 2009 (12)b Ijsvogel 30 7 2009 (15)b Ijsvogel
30 7 2009m (01)b Ijsvogel 23 12 2009 (176a) Fazant, hen. Halve close-up, in de sneeuw. 3 1 2010 (227a) Ijsvogel met Stekelbaarsje Je kunt ze vinden in alle slootjes in de buurt van Eikelenburg, vooral in de winter als er ijs ligt (vandaar de naam!) Elders op deze site vind je meer foto's, allemaal genomen in deze buurt. 08 01 2010 (292b) Putter
08 01 2010 (360)b Putter 04 03 2010 (119a) Eksters. Echte takkenvogels. 23 09 2010 (163b) Sperwer boven de volkstuintjes 22 04 2011 (233)b Fazant
08 01 2010 (269b) Buizerd 020212 (231)b 160312 (141b) Fazant, haan 160312 (154b) Fazant, haan
160312 (166b) Pimpelmees in een splinternieuw nestkastje 160312 (171b) Pimpelmees 160312 (173b) Pimpelmees. Deze houdt de zaak binnen goed schoon. 170312 (101b) Ransuil
170312 (103b) Ransuil 080412 (122b) Ekster op de tramrail 080412 (150b) Fazant, hen 100412 (152b) Fazant haan. Zijn verre nicht vindt hem, zo te zien, te mijn om aan te kijken.
100412 (161b) Waterhoen, lopende over een taxushaag 190412 (255b) Jonge Bosuilen. Als je nog niet snapt hoe ze aan hun bijnaam komen, dan kan je hem hier verzinnen............ Takkelingen 200412 (112b) Zingende Heggenmus 220412 (213b) Groene Specht
300412 (106b) Grote Bonte Specht, bezig met een nestholte 300412 (107b) Grote Bonte Specht, bezig met een nestholte 300412 (114b) Bosuil 300412 (133b) Bosuil, partner
300412 (135b) Bosuil, jong 060512 (102b) Jonge Bosuil ofwel... Takkeling 130512 (105b) Groene Specht 130512 (130b) Koekoek. Deze foto geeft aan hoe moeilijk hij te vinden is.
170512 (408b) Koolmees 170512 (412b) en hier zijn "neefje" als buurman. Pimpelmees. 220712 (153b) Jonge Fitis 200812 (19b) Jonge Tjiftjaf
200812 (26b) Jonge Fitis 040912 (132b) Groene Specht 271012 (10b) Winterkoning op een Taxushaag op Eikelenburg 181112 (6b) Fazanthaan
181112 (8a) Idem 151212 (152b) Sperwer, man op Eikelenburg 020613 (4b) Staartmees 040813 (64b) Jonge Grote Bonte Specht
040813 (65b) Idem 040614 (2b) Ransuil 060614 (56b) Juveniele Grote Bonte Specht 060614 (68b) Zanglijster
060614 (69b) Zanglijster 20 7 2009 (154)a Moeder en dochter Groene Specht 03 03 2010 (144a) Zanglijster. Pas op!!! De tram komt er aan!! DSC09322a Halsbandparkieten, hier in het voorjaar, bij hun nestholte.
DSC00315a Gaaien, met een mooie kuif DSC07785a Gaai in de lente. DSC09147a Torenvalk. 08 01 2010 (123a) Heggenmus
07 03 2010 (128a) Winterkoning. Ze zijn gek op "rommelige" slootkanten met gaten en stronken 040212 (335b) Winterkoning DSC03079a Jonge Boerenzwaluwen wachtend op voer 20 7 2009 (4)a Groene Specht
19 05 2010 (315a) Vliegende Groene Specht 27 10 2009 (52a) Wormen zoekende Buizerd. 18 04 2010 (139a) Buizerd. 14 01 2010 (269a) Slobeend, man zien we af en toe in een van de slootjes
09 02 2010 (124a) Grote Bonte Specht 16 12 2009 (256a) Grote Bonte Specht. 020212 (119b) Merel 08 11 2010 (176b) Merel foeragerend op een Taxushaag
21 12 2009 (194a) Zanglijster. Ze zijn gek op Taxusbessen. De zaden zijn giftig en worden niet verteerd. 20 02 2010 (266a) Kramsvogel 040212 (358b) Koperwiek 08 11 2010 (136b) Koperwiek op een Taxushaag
040212 (167b) Roodborst, winter 11-12 27 03 2010 (119a) Tjiftjaf op grafsteen 10 04 2010 (169a) Staartmees. 10 04 2010 (164a) Staartmees.
020212 (165b) Pimpelmees 22 04 2011 (233b) Fazanthaan. Gelukkig maar dat er paaltjes stonden. 3 1 2010 (195a) Ijsvogel met visje. 040212 (236b) Putters
020212 (149b) Vink, man 020212 (153b) Vink, man 040212 (321b) Wilde eendenpaar . 170515 (26b) Het laatste (Meerkoet)ei staat op uitkomen.
170515 (31b) Jonge Meerkoeten 170515 (32b) Toch nog even warm houden. 170515 (39b) Ook de rest vraagt aandacht 170515 (41b) Meerkoet met jongen
170515 (42b) Meerkoet met jongen 230317 (8)b Zanglijster 230317 (32)b Roodborst 230317 (48)b Pimpelmees
230317 (51)b Heggenmus 270317 (2)b Vink, vr 191017 (6)b Kokarde Zaagbek (vr), achter Eikeleburg