kuifeend4 Kuifeenden paartje. DSC04837a Paartje Kuifeend in vlucht DSC07669a Paartje Krakeenden. DSC04843a Krakeenden in vlucht
DSC06314b Kuifeenden, Wilde eend, Aalscholver, Canadese gans DSC09674b Een enkele keer laat de Lepelaar zich in onze omgeving zien. Hier in de Hoekpolder, maar ik zag ze ook in de ecozone en het weilandje t.o. de stadsboerderij. Helaas houden ze niet van (loslopende) honden. DSC04070a Torenvalk op een Berenklauw DSC00319a Koekoek
29 7 2009 (24)a Visdief 020212 (257)b 19 9 2009 (12a) Familie Knobbelzwaan 27 9 2008 (13a) Krakeenden in de ochtendmist
27 9 2008 (06a) Knobbelzwaan in ochtendmist en -rood, 8 11 2009 (38a) Aanvliegende Knobbelzwaan. 8 11 2009 (29a) Knobbelzwaan in vroege ochtendmist met opkomende zon. Tegenlichtopname 18 12 2009 (136a) Meerkoeten, waktafereel. Hier is alles even vrede. Het wak behoort toe aan 4 dominante Meerkoeten en de rest wordt konsekwent het ijs op gejaagd.
1 1 2010 (118a) Landende Krakeenden 11 02 2010 (186a) Aalscholvers 11 02 2010 (139a) Krakeenden 20 02 2010 (174a) Krakeenden
25 03 2010 (215a) Kuifeend DSC08026a Opvliegende Kuifeend 25 03 2010 (209a) Tureluurnaast Canadese ganzen 10 04 2010 (155a) Huismus met voer voor de jongen
10 04 2010 (150a) Huismus in een Forsitia 18 04 2010 (145a) Buizerd 08 06 2010 (149b) Blauwe reiger met kikker. 06 12 2010 (104b) Krakeenden. Links boven ook nog een Zwarte kraai die een Buizerd achterna zit.
12 12 2010 (109a) Kuifeenden, Krakeenden en Meerkoeten 060212 (117b) Paartje Torenvalk en Zwarte Kraai 060212 (129b) Torenvalk 060212 (134b) Torenvalk
060212 (135b) torenvalk 060212(150b) Nijlgans 020212 (162b) Blauwe reiger in potloddventershouding 140212 (146b) Groene specht
170312 (182b) Krakeenden 170312 (195b) Knobbelzwaan 170312 (198b) (Grote) Canadese Gans 170312 (203b) Deze Knobbelzwaan verdreef een concurrent heel snel uit zijn territorium
170312 (205b) Vervolg 170312 (208b) Vervolg 170312 (212b) Vervolg 170312 (213b) Vervolg
180312 (105b) Buizerd in volle vlucht naar beneden 240312 (198b) Ekster met nestmateriaal 180412 (1) Knobbelzwaan 270412 (115b) Jonge Nijlgans
111112 (28b) Kuifeenden 061212 (56b) Winterkoning 081212 (1b) Koperwiek en Merel 081212 (58b) Koperwiek
081212 (114b) Zanglijster 040213 (4b) Altijd wat met de Groene Specht. Hier wilde ik net dichterbij komen, toen 2 wandelaars langs kwamen. Weg dus (naar die boom waar de takjes in de weg zaten) :-( 260313 (266b) Lepelaars 260313 (279b) Lepelaars
260313 (294b) Lepelaars 260313 (310b) Lepelaars 280313 (33b) Lepelaars (Hoekpolder en Ecozone) 280313 (40b)
280313 (52b) Lepelaars (Hoekpolder en Ecozone) 280313 (68b) Lepelaars 280313 (72b) Lepelaars 280313 (79b) Lepelaars (Hoekpolder en Ecozone)
280313 (80b) Lepelaars 020613 (1b) Kuifeend, vr 020613 (3b) Moeder en dochter Wilde Eend 121017 (6)b Buizerd
270415 (19b) Buizerd boven de A4 121017 (4)b De blonde (buurt)buizerd 121017 (7)b Buizerd 120716 (3)b Torenvalk op de Schaapjesweimolen
150417 (1)b Papa Canadeees houdt de wacht bij het nest 150417 (6)b Idem 150417 (10)b Grote Canadese gans op nest 150417 (18)b Idem
210917 (29)b Witte Buizerd 230917 (45)b Buizerds 230917 (47)b Buizerd