schaatsende meerkoet Schaatsende Meerkoeten. Praagsingel Blauwe reiger en meerkoet De Meerkoet verdreef de Blauwe reiger van zijn stek, verrassend! Water aan de Praagsingel/Langeland DSC03888b De Meerkoet verdreef de Blauwe reiger van zijn stek, verrassend! Water aan de Praagsingel/Langeland DSC08020a Torenvalk, Middenweg
DSC00599a Roodhalsgans, deze kwam voor mijn huis langs aanvliegen en landde op ijs langs de Praagsingel DSC01094a Aalscholver in halve close-up. Praagsingel DSC01108a Idem DSC08352b Baltsende Buizerds boven ons huis op Jutland
DSC08355b Idem DSC08356b. Idem DSC08594a Putter foeragerend op de zaden van de Paardenbloem. Middenweg DSC08593a Idem
spreeuw in tuin Spreeuw in de tuin vlak bij ons huis. zwarte kraai3 Zwarte Kraai op het dak van de buren. Jutland DSC06955a Kokmeeuwen, bruggetje Hemelwater 1 8 2009 (38)a Merel man, Ipenrodeplantsoen
2 8 2009a Merel in een tuin van de Middenweg 10 8 2009m (9)a Blozende Kleine mantelmeeuw. Deze stond op het dak van de overburen op Jutland 8 11 2009 (16a) Spreeuwen op een dak van een huis op Jutland 19 11 2009 (203a) Winterkoning, Jutland
18 12 2009 (328a) Vink met een "mooie?" blauwe achtergrond. Jutland. 24 12 2009 (156a) Op een randje aan de Praagsingel in de winter 24 12 2009 (136a) Waterhoen, Praagsingel 24 12 2009 (110a) Wilde eend, Meerkoet en Knobbelzwaan. Praagsingel.
06 01 2010 (102a) Pimpelmees op de "troon". Jutland. tafeleend21 01 2010 (127)b Tafeleend, man. Praagsingel 22 01 2010 (148)b Tafeleend, vr. Praagsingel 22 01 2010 (164b) Merel op Jutland
21 01 2010 (147a) Kokmeeuwen, bruggetje hemelwater 21 01 2010 (217a) 3 Krooneenden, in het water van de "Eilanden". 21 01 2010 (221a) Krooneend, man 21 01 2010 (269a) Krooneend, man
26 01 2010 (109)b Tafeleend 03 02 2010 (163b) Grote gele kwikstaart, aan de Praagsingel 18 02 2010 (141b) Meerkoet onder een van de watertafels 18 02 2010 (184a) Houtduiven op liefdestour, Jutland
20 02 2010 (116b) Paatje Tafeleend, Praagsingel 14 03 2010 (104a) Kokmeeuwen, bruggetje Hemelwater. Sommige nog in winterkleed, andere in overgang en overige in zomerkleed 22 03 2010 (150b) Zwarte Roodstaart op het bruggetje van Jutland 23 03 2010 (112a) Deze Blauwe reiger zat aan de Praagsingel een flinke Brasem(?) te proberen naar binnen te werken. Dat lukt hem niet zomaar na een minuut of 5 vloog hij weg met de vis omdat een meeuw ook interesse had.
23 03 2010 (126b) Idem 23 03 2010 (133a) Idem 23 03 2010 (138a) Idem 25 03 2010 (221b) Fuut. Het water rond eilanden heeft steeds wisselende texturen en kleuren
10 04 2010 (108a) Heggenmus in een tuin op Jutland. Voorjaar 18 04 2010 (207a) Eksters. Op het huis van de overburen. Jutland 09 05 2010 (108a) Merel man met voedsel voor de jongen op de vensterbank van de benedenburen. Jutland 17 05 2010 (102a) Kleine Mantelmeeuw op een dak van Jutland
17 05 2010 (103a) Kleine Mantelmeeuw op een dak van Jutland, wegvliegend 19 05 2010 (406a) Huismus 24 07 2010 (136a) Visdief, biddend boven het water van de Praagsingel 26 07 2010 (111a) Meerkoetentafereel. Het leek allemaal "pais en vree" tijdens het verorberen van een appel, maar hier werd er toch een 'pik" uit gedeeld. Water aan de Praagsingel
01 08 2010 (116a) Zilvermeeuw. Jutland 01 08 2010 (122a) Zilvermeeuw, Jutland DSC05681a Meerkoeten in gevecht 07 10 2010 (101a) Merel man. Ipenrodeplatsoen
20 11 2010 (234b) Groenling, Jutland 15 12 2010 (104b) Stormmeeuw, ijs Praagsingel/Jutland 15 12 2010 (109b) Groenling, Vink en Pimpelmees aan het badderen in de plassen op Jutland 20 12 2010 (202b) Hemelwater in de winter 2010-2011. Zilvermeeuwen en Kokmeeuwen. Verder ook nog Nijlganzen en Meerkoeten.
270112 (110b3). Ringmus op Jutland 040212 (283b) Rietgors (vr)op Jutland 040212 (297b) Rietgors (man)op Jutland 060212(166b) Koolmees
020212 (139b) Vink, man 020312 (112b) Tortelende Houtduiven 020312 (115b) Tortelende Houtduiven 020312 (129b) Pimpelmees verdedigt zijn territorium (tegen zichzelf). Jutland
140312 (107b) Koolmees 250312 (120b) Houtduif, bruggetje Jutland 110412 (103b) Merel op Jutland 130412 (100b) Houtduif
090812 (7b) Wilde eend met Meerkoeten. Ik vond het wel een aardig tafereel aan de Waterlandsingel 170912 (59b) Blauwe reiger op de loer 170912 (64b) Blauwe reiger aan de Bovendijk 181112 (78b) Grondelende Wilde Eenden
181212 (6b) Pimpelmees op insectenjacht 181212 (19b) Huismus 181212 (41b) Komeeuw 181212 (74b) Komeeuw
270413 (6b) Die ochtend werden we wakker van het "geblaf" van (Grote) Canadese ganzen. Ze zaten op ons balkon. 230613 (5b) Die ochtend werd ik wakker van een "vreemd" geluid. Ik keek uit het raam en zag twee fazanthanen rondscharrelen. 040813 (37b) Voor ons huis zwom een paartje Futen met jongen 040813 (40b) Voor ons huis zwom een paartje Futen met jongen
140813 (117b) Ekster op zoek naar spinnen op het dak van de overbuurman 250813 (29a) Meerkoet als lijkenvreter. Middenweg 310514 (3b) Blauwe reiger net na zonsopkomst 280614 (95b) De Huismussen in het Wateringseveld doen het goed zo te zien. Twee populaties gevonden van ieder zeker 30 stuks.
290614 (59b) Huismus, Romehof 181014 (6b) Torenvalk, de Vijvers 110515 (110b) Ekster op Jutland 280615 (7b) Juveniele Grote Bonte Specht in een boom op de Middenweg
280615 (15b) Juveniele Grote Bonte Specht in een boom op de Middenweg 280615 (17b) Juveniele Grote Bonte Specht in een boom op de Middenweg 220712 (146b) Ringmus op het bruggetje naar de ecozone 251212 (36b) Waterhoen
130915 (5)b Blauwe Reiger 130915 (8)b Blauwe Reiger 130915 (6)b Blauwe Reiger 130915 (11)b Blauwe Reiger. Zo dit is voortaan mijn visplekje!
090717 (16)b Kauw, parijsplein 090717 (18)b Kauw, parijsplein 280516 (106)b Jonge Witte Kwikstaart bedelt bij moeder. Op het dak van de overburen 280516 (124)b Witte Kwikstaart, jong
280516 (125)b Witte Kwikstaart (jong) 011212 (11)b Heggenmus op Jutland 040813 (21)b Fuut, Praagsingel 021217 (10)b Blauwe reiger
021217 (16)b Kokmeeuw 021217 (2)b Kokmeeuw 021217 (5)b Blauwe reiger