Vakantie Algarve 2010

19 10 2010 (114) 2b Geelpootmeeuw 22 10 2010 (100b) Geelpootmeeuw 20 10 2010 (169b) Kneu, vr 23 10 2010 (103a) Dodaars, juveniel Opvallend dat ze daar helemaal niet schuw zijn, zoals hier.
20 10 2010 (109b) Idem 23 10 2010 (268b) Idem 23 10 2010 (270b) Idem, zich uitschuddend. 20 10 2010 (246b) Idem
20 10 2010 (113b) Kleine Zilverreiger 23 10 2010 (109b) Idem 23 10 2010 (110b) 20 10 2010 (119b) Flamingo's
20 10 2010 (125b) Roodborsttapuit, vr 20 10 2010 (127b) Overzicht van de lagune bij Salgados 20 10 2010 (136b) Lepelaars 20 10 2010 (145b) Tjiftjaf, er zaten er wel honderd
20 10 2010 (146b) Idem, wegvliegend 20 10 2010 (148b) Purperkoet 23 10 2010 (277b) Purperkoet in zijn biotoop 20 10 2010 (158b) Graszanger, grappig vogeltje
20 10 2010 (256b) Graszanger, wat een tekening! 23 10 2010 (140b) Idem, in zachter licht 20 10 2010 (228 2b) Idem, in karakteristieke houding 20 10 2010 (226b)
23 10 2010 (183b) Kuifleeuwerik 23 10 2010 (184a) Idem 20 10 2010 (189b) Tjiftjaf 20 10 2010 (196b) Idem opvliegend
20 10 2010 (209b) Tapuit als bewaker van het natuurreservaat 20 10 2010 (211b) Helaas geen beter opname. Een Zwarte Ibis. 20 10 2010 (212b) Flamingo's 23 10 2010 (194b) Idem, met Tafeleend
23 10 2010 (168b) Flamingo's 23 10 2010 (257b) Flamingo's 21 10 2010 (104b) Ooievaars, ze zaten overal. 21 10 2010 (119b) Idem
21 10 2010 (113b) Rotszwaluwen 21 10 2010 (116b) Idem, wegvliegend 23 10 2010 (128b) Roodbortstapuit, man 23 10 2010 (126a) Idem
21 10 2010 (132b) Idem 23 10 2010 (133b) Idem 21 10 2010 (126b) Roodborsttapuit, vr. 21 10 2010 (133b) Idem
22 10 2010 (137b) Jan van Gent 22 10 2010 (135b) Idem 22 10 2010 (138b) Idem 22 10 2010 (162b) Idem, juveniel
22 10 2010 (112b) Idem 22 10 2010 (156b) 22 10 2010 (157b) Idem 22 10 2010 (119b) Geelpootmeeuwen
22 10 2010 (122b) Aalscholvers 23 10 2010 (121b) Konijn 23 10 2010 (113b) Tjiftjaf 23 10 2010 (136b) Idem
23 10 2010 (174b) Idem 23 10 2010 (171b) Idem 23 10 2010 (260b) Idem in een ander "setting". 23 10 2010 (135b) St. Helena-fazantje. Hoort eigenlijk in Afrika thuis, maar heeft zich hiet gesettled
23 10 2010 (148b) Idem, ze leven in familiegroepen 23 10 2010 (155a) Idem 23 10 2010 (161b) Idem 23 10 2010 (156b) Idem
23 10 2010 (176b) Witte Kwikstaart 23 10 2010 (190b) Kleine Zilverreiger 23 10 2010 (196b) Idem 23 10 2010 (204b) Steltkluut
23 10 2010 (206b) Tapuit 23 10 2010 (231b) Graspieper? 23 10 2010 (247b) Huismussen nemen een zandbad 23 10 2010 (249b) Idem
23 10 2010 (266b) Meerkoet 23 10 2010 (292b) Drieteenstrandloper, juv 23 10 2010 (308b) Idem 23 10 2010 (309b) Idem
23 10 2010 (301b) Idem met Strandplevieren 23 10 2010 (311b) Koereiger of Paardreiger? 23 10 2010 (318b) Idem 23 10 2010 (320b) Idem
23 10 2010 (322b) Idem 23 10 2010 (323b) Idem 23 10 2010 (336b) Idem 23 10 2010 (329b) Idem
23 10 2010 (330b) 23 10 2010 (335b) 24 10 2010 (113b) Geelpootmeeuw als handelaar in trips 22 10 2010 (165b) Bye, bye