Aalscholver en meeuwen in gevecht om een platvis

211215 (62)b  Grote mantelmeeuw en Aalscholver vechten om een vis die de Aalscholver ving 211215 (67)b  Ook een Zilvermeeuw bemoeit zich ermee en de Grote Mantelmeeuw profiteert. 211215 (70)b 211215 (71)b
211215 (77)b 211215 (79)b  De Aalscholver bijt lekker van zich af, maar verliest toch de vis 211215 (78)b