Bedelend Zilvermeeuwjong

080914 (206b)  Ma was het zat. 080914 (205b)  Hij bleef bedelen 080914 (208b)  Zilvermeeuw met bedlend jong