Futen vechten om nest met Meerkoet

290114 (52b)  Het feest ging niet door, omdat de Meerkoeten al snel hun eigendom opeisten. 290114 (56b)  Eigendom weer terug veroverd. 290114 (55b) 290114 (53b)
290114 (49b)  Klaar voor de paring 290114 (48b)  Futen bezig op een "schijnnest", dat "beheerd" wordt door de Meerkoeten ter plaatse. Voor ze overgingen tot de paringspoging werd het nest voor de vorm wat op orde gebracht door er wat takjes in te plaatsen.