270513 (84)  Jonge Kokmeeuw zoekt de vrijheid 270513 (85b)  De ouders proberenen haar weer naar het eiland te sturen, maar deze puber is erg eigenwijs 270513 (90b)  Het jong drijft verder en verder af. Geen idee wat er van geworden is. 270513 (86b)
270513 (87b) 270513 (88b) 270513 (89b)